ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרוטרום סחר ושיווק (1990) בע"מ נגד י - קל - לי - תעשיות חומרי ניקוי בע"מ :


בפני כבוד השופטת עידית וינברגר

תובעת

פרוטרום סחר ושיווק (1990) בע"מ

נגד

נתבעת

י - קל - לי - תעשיות חומרי ניקוי בע"מ

החלטה

תביעה כספית שהגישה התובעת, העוסקת בין היתר בייצור ושיווק טעמים וחומרי גלם המשמשים במוצרי מזון שתייה וטיפוח, כנגד הנתבעת על סך של 15,869 ₪, יתרת חובה על פי הנטען, בגין מוצרים שסיפקה לה התובעת.

בהחלטתי מיום 2.04.13, הוריתי לתובעת להגיב לטענה בדבר חוסר סמכות מקומית שהעלתה הנתבעת במסגרת כתב ההגנה. תגובת התובעת הוגשה ביום 14.04.13.

לטענת הנתבעת, הסמכות המקומית לדון בתובענה נתונה, בהתאם לתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, לבית משפט השלום בירושלים שכן, מקום עסקה ומשרדיה נ מצאים באזור עטרות בירושלים, גם ההזמנה נעש תה במשרדיה של הנתבעת, מסירת השיקים ויצירת ההתחייבות הינם באיזור ירושלים. כך גם מקום מסירת הסחורה לידי הנתבעת ומקום המעשה או המחדל, שהוא לשיטתה של התובעת אי תשלום החוב, הינם באיזור ירושלים.

מוסיפה וטוענת הנתבעת כי סוכן מטעם התובעת היה מגיע למשרדי הנתבעת, כאשר התשלומים עבור הסחורות בוצעו תמיד במשרדי הנתבעת ע"י מתן שיקים לנהג של התובעת שלא היה פורק את הסחורה עד לקבלת השיקים לידיו. אך במקרה הנדון, הסחורה כלל לא סופקה לנתבעת, כאשר מאז שהודיעה הנתבעת זאת לתובעת ועד שהתובעת העלתה את עניין החוב עברו חודשים.

התובעת מתנגדת לבקשה.
לטענתה הסמכות המקומית לבית משפט זה נטענת ע"פ מקום יצירת ההתחייבות והמקום שנועד לקיומה, התשלום בגין אספקת הסחורה, במשרדי התובעת הנמצאים בחיפה כאשר בפועל הנתבעת לא שילמה עבור הסחורה למרות התחייבותה להעביר תשלום בדואר ועל כן מקום המחדל בגינו מוגשת התביעה התרחש במשרדי התובעת. עוד טוענת התובעת כי בהתאם לפסיקה, במקום שאין התייחסות בין הצדדים למקום שנועד לקיום ההתחייבות, יש לתת עדיפות להוראות הדין המהותי, ובמקרה זה לסעיף 44(א) לחוק החוזים, לפיו יש לקיים חיוב במקום עסקו או מגוריו של הנושה.

דיון
הדין עם התובעת.
גם אם נניח שהזמנת הסחורה וההתחייבות לשלם עבורה , התבצעה במשרדי הנתבעת באמצעות סוכן של התובעת, טענה אליה לא התייחסה התובעת בתגובתה, נותרה בעינה המחלוקת בין הצדדים לגבי המקום שנועד לקיום ההתחייבות, קרי מקום ביצוע התשלום בגין הסחורה ע"י הנתבעת.
מחד טוענת הנתבעת כי דרך כלל בוצע התשלום באמצעות שיקים לידי נהג התובעת שהוביל את הסחורה למקום עסקה של הנתבעת. מאידך, טוענת התובעת כי במקרה דנן, התחייבה הנתבעת לשלוח את התשלום בדואר אל משרדי התובעת (כפי שעולה גם מרישומי כרטסת הלקוח שצורפה כנספח 3 לכתב התביעה), אך לא עמדה בהבטחתה.

במקרה כזה, בו לא סוכם בין הצדדים מקום ביצוע התשלום, מורה ס עיף 44 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 כי, התשלום יבוצע במקום עסקו של הנושה, קרי במשרדי התובעת הנמצאים בחיפה שבתחום סמכותם של בתי המשפט במחוז חיפה.

ראו לעניין זה: בר"ע 1868/02, עיריית רמלה נ' בלושטיין מפות ועוד בע"מ (2002):
"בהעדר הסכם ברור בענין המקום שנועד לקיום ההתחייבות יש לפנות להוראות הדין המהותי. הכוונה לסעיף 44(א) לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973 הקובע כי "חיוב שלא הוסכם על מקום קיומו, יש לקיים במקום עסקו של הנושה ואם אין לו מקום עסק – במקום מגוריו הקבוע".
וראו גם: בר"ע (נצרת) 1127/07, חברה לקירור ואריזה מרום הגליל בע"מ נ' דנציגר (2008) .

די באמור בכדי להקים לבית משפט זה את הסמכות המקומית לדון בתביעה לאור המקום שנועד לקיום ההתחי יבות מכוח תקנה 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

מן המקובץ, הבקשה להעברת הדיון לבית המשפט בעפולה נדחית.
אין צו להוצאות.

אני מורה על זימון הצדדים לישיבה מקדמית ליום 15.07.13 בשעה 09:30 .
לקראת ישיבה זו ניתנות ההוראות הבאות:
הצדדים יגישו הדדית תצהירי עדות ראשית תוך 45 יום מהיום, כאמור בתקנה 214ט לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
בעל דין, המבקש לזמן לעדות עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר, יגיש במועד שנקצב לעיל, בקשה להזמנת עד, בה יפורטו הניסיונות שנעשו להחתימו על תצהיר, פרטיו של העד ותמצית עדותו.

אם התובעת לא תגיש תצהיר במועד, תימחק התביעה.
אם הנתבעת לא תגיש תצהיר במועד תינתן מלוא המשמעות לתקנה 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984.

בקשות ביניים על פי תקנה 214 יג' תוגשנה עד ולא יאוחר מ- 5 ימים טרם מועד הדיון.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פרוטרום סחר ושיווק )1990( בע"מ
נתבע: י - קל - לי - תעשיות חומרי ניקוי בע"מ
שופט :
עורכי דין: