ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלום טרבלסי נגד אורי אש :

בפני כבוד השופט אשר קולה

המבקשים

  1. שלום טרבלסי
  2. רויטל טרבלסי

נגד

המשיבים

  1. אורי אש
  2. אילן אש
  3. אלדד ציוני

פסק דין

1. בעלי הדין הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתיק דנן בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד - 1984, זאת לאחר שבישיבה מיום 27.09.12 קיבלו הצדדים את הצעת בית המשפט והצהירו כדלהלן:

המבקשים:
"לאחר ששוב שמענו את דברי בית המשפט אנו מוכנים כי בית המשפט יתן פסק דין על דרך הפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט. אנו מסכימים שפסק הדין לא יהיה מנומק ויינתן על סמך כל החומר שנגיש לבית המשפט בצירוף אסמכתאות ומסמכים מטעמנו. ברור לנו, שיש סכום מסוים שאותו אנו חייבים לשלם למשיבים וזאת בגלל שהם עזבו לפני תום השכירות ואמרתי את זה גם לבורר. הסכמתנו זו ניתנה מרצוננו הטוב והחופשי ולאחר שהתייעצנו עם עורך הדין מטעמנו ".

המשיב 2:
"מסכים שבית המשפט יפסוק על דרך הפשרה כפי שהצהירו המבקשים. לטענתנו ההלוואה שאליה התייחס הבורר היא חלק מהסכם השכירות וממילא הבורר היה מוסמך להתייחס אליה וברור לי שבפסק דין על דרך הפשרה לא אקבל את כל מה שהבורר פסק לטובתנו".

המשיב 3:
"אני מסכים שבית המשפט יפסוק על דרך הפשרה וכמפורט לעיל. ידוע לי שבפסק דין על דרך הפשרה יכול שלא אקבל כל מה שהבורר פסק לטובתי, אני מבקש להגיש סיכומים מטעמי שאותם יגיש עורך הדין שלי. הסכמתי זו ניתנה אחרי שהתייעצתי איתו".

2. אקדים ואומר, כי בית משפט אשר נותן פסקי דין על דרך הפשרה, רשאי לשקול, לבד משיקולי משפט גם שיקולים של צדק ועוד.
ראה לעניין זה דברי השופט טירקל ע"א 1639/97 אגיאפוליס בע"מ נ' הקסטודיה אינטרנציונלה דה טרה סנטה נג (1) 337, ניתן ביום 17.1.1999 וכדלהל ן:

" בית משפט הדן שלא על דרך הפשרה, חזקה עליו שהוא פוסק בראש ובראשונה על פי הדין שהוא מיישם על העניין שלפניו. עם זאת, אין הוא מנוע מלהביא בחשבון שיקוליו – אם הדין אינו מציב גבולות לכך, גם שיקולים ראויים אחרים, שהם, בעיקר, שיקולים אנושיים ומוסריים העולים מתוך הנסיבות המיוחדות של העניין ושל המתדיינים. במילים אחרות, שיקול דעתו מבוסס הן על הדין והן על אותם שיקולים, כאשר הבכורה היא, כמובן, לשיקולי הדין.

גם שיקול דעתו של בית משפט הפוסק על דרך הפשרה, מבוסס הן על הדין והן על השיקולים הנוספים שהזכרתי, אולם כאן לא ניתנה הבכורה לאלה או לאלה. ראה בית המשפט לטוב לפניו, ישקול רק – או בעיקר – שיקולים שבדין; ראה לטוב לפניו, ישקול רק - או בעיקר – אותם שיקולים נוספים בתהליך ההכרעה, רשאי הוא לאחוז באלה כמו באלה, במידה היפה בעיניו".

עוד ראה, רע"א 11579/05 ניידות חב"ד להפצת יהדות ארה"ב נ' נסים חנניה.

3. לאחר שעיינתי בחומר הנמצא בתיק, לרבות סיכומי הצדדים בכתב על נספחיהם ולרבות בפסק הבורר, ולאחר שהאזנתי להקלטות של ישיבות הבוררות , הנני פוסק בדרך של פשרה כדלקמן:

4. על המבקשים לשלם למשיבים סך של 110,000 ₪ ובנוסף הוצאות משפט בסך של 10,000 ₪ .

5. הסכום כאמור ישולם תוך 30 יום מהיום שאם לא כן, ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק.

המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים.

ניתן היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלום טרבלסי
נתבע: אורי אש
שופט :
עורכי דין: