ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד משה גולדפינגר :

בפני כבוד השופט יעקב שקד
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
משה גולדפינגר


נוכחים:
ב''כ המאשימה – עו''ד אפרת דידי
הנאשם וב''כ עו''ד ואראס

פרוטוקול

ב''כ הנאשם: אנו עוסקים בסוגיה פשוטה יחסית. מדובר בנאשם שהורשע בעבירה של אי קיום צו שיפוטי, ודינו נגזר על ידי בית המשפט. במסגרת גזר הדין הופעלה התחייבות לסך של 35,000 ₪, ונקבע כי כנגד תשלום ההתחייבות יעמוד מאסר למשך 90 ימים.
לגבי הרכיב השני של הקנס, בית המשפט לא קבע חלף מאסר.
הנאשם פנה לבית המשפט בעצמו, וביקש להמיר הלכה למעשה את ימי המאסר שנגזרו חלף תשלום הקנס, לריצוי בעבודות שירות. בית המשפט מינה אותנו לייצג.
הדבר נדון כבר בפסיקה, מפנה לע.פ. 1100/91 מדינת ישראל נ' גפרי, שם נקבע כי מבחינת לשון החוק קיימת אפשרות לביצוע מאסר בדרך עבודות שירות. אפשרות זו היא ראויה ורצויה במקרים המתאימים. הנאשם בן 75, שאומר שאינו יכול לעמוד בתשלום הקנס כיוון שהוא מתקיים אך ורק מקצבת ביטוח לאומי. יש המחייה השופטת והוצאות אחרות שצריך לשלם מדי חודש. לכן הוא מבקש לשלם את חובו בדרך אחרת, של ריצוי עבודות שירות, במקום שהוא מתנדב בו באופן קבוע ושם מבצעים עבודות שירות, עמותת חיל הקשר ביהוד. אני יודע שהממונה שולח לשם נידונים.

ב''כ המאשימה: אנו מתנגדים לשלוח את הנאשם לממונה על עבודות שירות. עליו להוכיח את הקושי בתשלום הקנס. המאסר נושא אופי אכיפתי.
לפי סעיף 71א לחוק העונשין מדובר בחלף מאסר במקום קנס. מדובר באי קיום בפעם השניה.
המבנה עדיין עומד על תילו במשך 8-9 שנים. אם הנאשם לא יגיש מסמכים שיוכיחו את הקושי הכלכלי, שירצה מאסר בפועל.
לשאלת בית המשפט מהיכן אני שואבת את הטענה המשפטית ולפיה אדם שנגזר נגדו קנס או מאסר כנגדו, צריך להוכיח העדר יכולת כלכלית כאשר הוא מבקש לשאת בעונש בדרך של מאסר, אני מפנה לע.פ. 5023/99 חכמי נ' מדינת ישראל, שם ציינה השופטת כי מדובר באמצעי ענישה בעל אופי מיוחד – מצטטת. התכלית היא לייעל את תהליך האכיפה של התשלום. למעשה, פסק הדין הזה לא נותן תשובה לשאלת בית המשפט. המגרש עדיין שייך לנאשם, יש לו היכולת הכלכלית לשלם את הקנס.

החלטה

1. במסגרת גזר הדין מיום 25.02.13, הופעלה התחייבות בסך 35,000 ₪, ולפיכך הוטל על הנאשם קנס בהתאם. באותו גזר דין נקבע כי אם סכום זה לא ישולם בתשלומים שנקבעו, ייאסר הנאשם ל-90 יום.

2. הנאשם לא שילם את התשלומים, ופנה לבית המשפט בבקשה מיום 14.03.13, בה ציין כי אין באפשרותו לעמוד בתשלומים, ולכן ביקש כלשונו "להמיר את הקנסות במאסר על תנאי או בעבודות שירות".

3. כפועל יוצא מבקשה זו, ראיתי לנכון למנות לנאשם סניגור על מנת שיקבל ייעוץ משפטי, בהינתן הסנקציה שהוא עצמו ביקש להפעיל על עצמו.

4. בדיון היום מבקש הסניגור, עו''ד ואראס, כי תינתן חוות הדעת של הממונה על עבודות שירות, וכי עבודות השירות יבוצעו במקום מסוים, במקום מאסר מאחורי סורג ובריח, והכל חלף תשלום הקנס בסך 35,000 ₪.

5. ב''כ המאשימה טוענת כי הנאשם לא הוכיח העדר יכולת כלכלית, ולפיכך מתנגדת להפעלת חלף הקנס כמבוקש. ב''כ המאשימה לא ידעה להצביע על פסיקה רלוונטית התומכת בטענה כי הנאשם צריך להוכיח העדר יכולת כלכלית על מנת שתתקבל בקשתו זו.

6. דעתי איננה כדעתה של המאשימה. גזר הדין קבע באופן חד משמעי, כי אם הנאשם לא יעמוד בתשלומים שנקבעו בקשר לקנס בסך 35,000 ₪, ייאסר הנאשם ל-90 יום. הנאשם לא עמד בתשלומים, ולפיכך אין כל מניעה, ולמעשה אין ברירה אלא לבצע את המאסר, וזאת במיוחד כאשר הנאשם בעצמו מבקש זאת. הנאשם מבקש כי המאסר ירוצה בדרך של עבודות שירות, במקום מסוים, ולצורך זה נזקק בית המשפט לחוות דעת הממונה על עבודות שירות טרם מתן החלטה.

במאמר מוסגר אציין כי לא ראיתי רלוונטיות, לדיון זה, לשאלה האם הנאשם ביצע את הצו השיפוטי אם לאו.

7. לפיכך תעביר המזכירות החלטה זו לממונה, על מנת שיגיש חוות דעתו, לרבות בכל הנוגע לבקשת הנאשם לרצות עבודות שירות בעמותת חיל הקשר ביהוד (תשומת לב הממונה למס' טלפון של הסניגור – 03-XXXX952 פקס 03-XXXX539. נייד של הנאשם – 054-XXXX017). הנאשם יפנה ישירות לממונה על מנת למנוע תקלות.

נקבע לדיון נוסף לאחר קבלת חוות דעת הממונה, ליום 3.06.13 בשעה 09:00.

הנאשם מוזהר בחובת התייצבות, שאם לא כן רשאי בית המשפט לשפוט אותו בהעדרו.

ניתנה והודעה היום י"ט אייר תשע"ג, 2013-04-29 במעמד הנוכחים.

יעקב שקד, שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: משה גולדפינגר
שופט :
עורכי דין: