ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2010) בע"מ נגד כליף מחמוד :

לפני כבוד השופטת יסכה רוטנברג

תובעים

1. קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2010) בע"מ

נגד
נתבעים
1. כליף מחמוד

2. רמי בן ישי פוטש בע"מ

3. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבה מקדמית תתקיים ביום 18 מאי 2014 בשעה 08:30 בפני כבוד השופטת יסכה רוטנברג.

על הצדדים להיות ערוכים לשמיעת הוכחות מיד בתום קדם המשפט.
במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש תוך 15 יום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי. כמו כן יודיעו ב"כ הצדדים תוך 21 יום, על הסכמתם לקיום דיון על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום ועיון בהם תוך 15 יום נוספים.

2. לשם קידום הדיון בהליך מסוג זה ומכח סמכותי על פי תקנות סדר הדין האזרחי, אני מתיר לצדדים שלא להגיש תצהירים בתיק זה. למועד שנקבע לעיל יוזמנו הצדדים והעדים הרלוונטים מטעם כל צד.

3. בעלי הדין מתבקשים לזמן עדיהם באמצעות מזכירות בית המשפט, ולוודא קבלת ההזמנות ע"י העדים ובאם ההזמנות לא תמסרנה לעדים, על בעלי הדין לבצע מסירה אישית חוזרת קודם למועד הדיון.

4. אם בעל הדין הוא מבטח, רשאי להתייצב עורך הדין לבדו, כאשר הוא מצוייד בסמכויות פשרה, או באפשרות ליצור קשר מיידי כדי לבחון הצעות שיעלו.

5. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום 25 אפריל 2013 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתן בהעדר היום: ט"ו אייר תשע"ג, 25 אפריל 2013.

_____________________

שופטת יסכה רוטנברג
הופק ע"י רבקה עיישה


מעורבים
תובע: קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי )2010( בע"מ
נתבע: כליף מחמוד
שופט :
עורכי דין: