ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארנון שורץ נגד קריסטל מכונות ומוצרי חשמל בע"מ :

בפני כבוד השופטת תמר נסים שי

תובעים

ארנון שורץ

נגד

נתבעים

קריסטל מכונות ומוצרי חשמל בע"מ

פסק דין

לפניי תביעה כספית, בגדרה עותר התובע לפסוק לו פיצוי בסך 10,000 ₪ בשל פגם במוצר.

ואלה טענות התובע:

ביום 1.12.10 רכש מהנתבעת כיריים, המיוצרות על ידי חברת De Dietrich במידות לא סטנדרטיות , תמורת סך של 7,000 ₪ (להלן: הכיריים).

בשל פגם בכיריים שסופקו, הוחלפו הכיריים באחרות ואולם גם באלה התגלו פגמים ובכללם: רשתות הכיריים ומשטח הנירוסטה מחלידים, הכיתובים הבטיחותיים לצד לחצני ההפעלה נמחקים ולחצני ההפעלה, וכן כיפות המבערים, שינו צבעם.

הנתבעת הסכימה להחליף שתי רשתות בלבד, אך התעלמה מיתר הפגמים הנזכרים לעיל.

לפיכך, עתר התובע לקבל החזר כספי מלא עבור הכיריים בסך של 7,000 ₪, וכן לפצותו בסך של 3,000 ₪ בגין עוגמת נפש, הוצאות הפסד יום עבודה וטרטור.

ואלה טענות הנתבעת:

ביום 24.12.10, התייצב טכנאי מטעם הנתבעת בבית התובע לצורך התקנת הכיריים וגילה כי קיים קמט בנירוסטה. הכיריים לא היו באריזתם המקורית.
הנציג ביקש להתקין את הכיריים עד להחלפתן, אולם היעדר תשתית מתאימה לא אפשר זאת.
אף שקיומו של הפגם בכיריים עשוי להצביע על ניסיון להתקנה לקויה על ידי גורם בלתי מקצועי, לפנים משורת הדין החליפה הנתבעת את הכיריים בחדשות.

ביום 24.1.11 הגיע בשנית טכנאי מוסמך לבית התובע לצורך הדרכה והתקנת הכיריים, אולם בהעדר תשתית מתאימה, שוב לא עלה בידו להתקינן. התובע התבקש להכין את התשתית ולזמן שוב את נציג הנתבעת לצורך התקנה, אולם נמנע מלעשות כן. התקנת הכיריי ם בוצעה על ידי מי מטעמו.

כעבור שישה חודשים התקבלה תלונת התובע כי קיימים פגמים במשטח הנירוסטה והחצובות.
ביום 28.6.11 ביקר טכנאי בבית התובע, אשר ציין כי הכיריים הותקנו שלא על ידי טכנאי מוסמך מטעם הנתבעת וכן כי הן מתוחזקות בצורה לקויה, ובכלל זה שימוש בדטרגנטים ומסירי שומנים אשר פגמו במשטח הנירוסטה.

כן ציין הטכנאי, כי הרשתות לא נוקו ולא נוגבו בתום הניקיון, ובשל כך נפגעה שכבת המגן של החצובות.

לפנים משורת הדין, ואף שתחזוקת הכיריים הינה באחריות המשתמש, נאותה הנתבעת להחליף את הרשתות, אך התובע סירב לפתרון זה ודרש את החלפת הכיריים בחדשות.

לטענת הנתבעת, הפגמים שהתגלו בכיריים נוצרו כתוצאה משימוש לקוי ובניגוד לאמור בחוברת ההדרכה שצורפה אליהם.

אין מקום לקבל את טענת התובע לביטול העסקה, שכן הכיריים אינן מצויות באריזתן המקורית ונעשה בהן שימוש.

דיון והכרעה:

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, עדויותיהם ויתר הראיות אשר הובאו לפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להדחות, ואנמק.

בפתח הדברים יצוין, כי למעשה אין מחלוקת בין הצדדים שבכיריים התגלו סימני חלודה.
אולם, בעוד שלטענת התובע הדבר נבע מפגם בייצור, הנובע לטענתו מחוסר כרום או ניקל (עמ' 4, שורות 23-26), טוענת הנתבעת כי החלודה נוצרה מתחזוקה לקויה של הכיריים.

נטל הוכחת התביעה מוטל על שכמו של התובע.
טענתו בדבר מחסור בכרום או ניקל בנירוסטה נשמעה לראשונה במעמד הדיון, וממילא נעדרת כל תימוכין בחוות דעת מקצועית כדי שניתן יהיה לקבלה. די בכך כדי לדחות את התביעה.

יתרה מכך, עיון בנ/1, היסטוריית פעילות לקוח, מעלה כי שני נציגים מטעם הנתבעת ביקרו בבית התובע , האחד ביום 28.6.11 והאחר חודש לאחר מכן, ביום 27.7.11. מתרשומת שערכו טכנאים אלה מתברר כי הסיבה להיווצרות החלודה אינה נובעת מפגם בייצור אלא משפשוף, אשר סימניו התגלו על המכשיר, או משימוש בחומרי ניקוי.
חרף העובדה שהתובע ידע זה מכבר שזו עמדת הנתבעת, לא הובאה כל ראיה מטעמו היכולה לתמוך בטענתו לפיה המדובר בפגם בייצור.

במסגרת עדותו, לא הכחיש התובע שקיבל לידיו את חוברת ההדרכה ובה הוראות בדבר החומרים בהם ניתן לעשות שימוש לניקוי הכיריים (נספח א' לכתב ההגנה), ואף לא הכחיש כי עשה שימוש בחומרים אחרים מאלה שצוינו כמותרים באותה חוברת.

לאור כל האור לעיל, התובע לא הוכיח תביעתו ואני מורה על דחייתה.

במסגרת ההליכים בתיק זה, ניתן ביום 22.4.12 פסק דין במעמד צד אחד כנגד הנתבעת בהעדר התייצבות לדיון. פסק הדין בוטל בהסכמת הצדדים בכפוף לפסיקת הוצאות לחובת הנתבעת.

בנסיבות אלה, ולפי שהיה מקום לעשות צו להוצאות לחובת התובע בשל דחיית תביעתו, ישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"ג, 28 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ארנון שורץ
נתבע: קריסטל מכונות ומוצרי חשמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: