ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אל-על נתיבי אויר לישראל בעמ נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופטת ארנה לוי

תובעים

1. אל-על נתיבי אויר לישראל בעמ

נגד

נתבעים
1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 15 יולי 2013 בשעה 08:40 בפני כבוד השופטת ארנה לוי.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם עד תוך 60 יום מהיום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום .

2. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

3. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

4. לתשומת לב הצדדים - בקשות ומסמכים המוגשים פחות משלושה ימים לפני מועד הדיון, יש להגיש גם ישירות ללשכה בבית משפט ברח' דפנה, באמצעות פקידי העזר, במקביל להגשה במזכירות בית המשפט.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה בהעדר היום: 29 אפריל 2013 י"ט אייר תשע"ג.

______________
שופטת ארנה לוי


מעורבים
תובע: אל-על נתיבי אויר לישראל בעמ
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: