ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דמירי ספאא נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד השופטת מרים קסלסי

המבקש

דמירי ספאא

נגד

המשיבה

מדינת ישראל

החלטה

בפני בקשה להארכת מועד להישפט לצורך הסבת דו"ח בגין עבירה שבוצעה לפני כשנתיים וחצי.
המבקש מעוניין להישפט בשל הליכי הוצאה לפועל אשר מופעלים נגדו בעקבות דו"ח שקיבל בדרך של הצמדה לשמשה, אם כי לטענתו לא קיבל כל הודעה בדואר בדבר דו"ח זה.

סעיף 41 לתקנות סדר הדין הפלילי תשל"ד- 1974 קובע כדלקמן :
"41(א) בעבירות קנס בשל העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, מותר להצמיד לרכב הודעה על מעשה העבירה עם הודעת תשלום קנס לפי טופס 8א שבתוספת, כשהיא מופנית אל בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב בלבד.
(ב) לא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה שהוצמדה לרכב ולא ביקש בעל הרכב להישפט תוך אותו מועד, תומצא לבעל הרכב הרשום ברשות הרישוי הודעת תשלום קנס חדשה."

ממכתבי המבקש לא עולה כל הסבר לעיכוב בבקשתו להישפט.

הקנס הוצמד לשמשת המכונית עוד ביום 13.10.10 . טענת המבקש לפיה לא קיבל כל זימון בדואר נסתרה בבקשתו עצמה כשרשם: "מכיוון שלאחרי ששלחו אליי כמה פעמים בדואר...", בנוסף צירף אישור מסירה עליו חותמת "לא נדרש" מיום 05.06.11 ולא היה בידיו הסבר מדוע לא קיבל דבר דואר זה . אוסיף ואומר כי המבקש ערך בירור מה עלה בגורל דבר הדואר הרשום אשר נשלח אליו רק ביום 06.03.13, זמן רב אחרי שהדואר "לא נדרש" על ידו. תגובת דואר ישראל נשלחה לאותה כתובת אליה נשלח הדואר הרשום הקודם וזו נתקבלה לידיו כך ש לא מדובר בכתובת שגויה.

כבוד השופט א' קולה בב"ש (מחוזי נצ') 2003/08 עאטף נ' מדינת ישראל, (29.12.2008) אמר את הדברים הבאים:
"משהכלל הוא תשלום קנס ללא משפט, הרי שהחריג לכלל הוא, הבקשה להישפט, ומשכך, יש להתייחס בדווקנות למועדים שנקבעו בפסקה ורק מקום בו מקבל דוח לא ידע ולא יכול היה לדעת על קבלת הדוח, או מקום בו ישנן נסיבות חריגות אחרות, יטה בית המשפט להאריך את המועד כמבוקש."

לא מצאתי במכתביו של המבקש כל עילה המצדיקה הארכת מועד להישפט תקופה כה ארוכה לאחר ביצוע העבירות נשוא הדוחו"ת שלגביהם מבוקשת הארכת המועד.

אשר על כן אני דוחה את הבקשה.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דמירי ספאא
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: