ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה הרוש נגד משרד המשפטים/האפוטרופוס/הכונס הר :

בפני כבוד השופט כרמי מוסק

המבקש-החייב
משה הרוש

נגד

המשיבים

  1. כונס הנכסים הרשמי מחוז ירושלים
  2. תמר פיינברג (מנהלת מיוחדת)
  3. בנק בינלאומי הראשון בע"מ
  4. בנק לאומי לישראל בע"מ
  5. דויטש יצחק
  6. דויטש מזל

החלטה

1. ביום 18.11.12 הגיש החייב בקשה למתן צו הפטר חלוט. במסגרת הבקשה פרט החייב בתמצית את הרקע העובדתי להסתבכותו בחובות, שנבעו מכשלון עסקי של חברה שניהלו הוא ואחיו. מאחר והחייב ואחיו ערבו באופן אישי לחובות החברה, נאלץ החייב לפנות להליכי פש"ר, שכן לא יכול היה לעמוד בתשלום החובות.

2. במסגרת הבקשה מציע החייב הסדר לנושים, זאת לאחר שמספר ידידים הסכימו לסייע לחייב, והוא מציע לשלם סכום של 220,000 ₪ לקופת הכינוס, שיתווסף לסכום המצוי כיום בקופה בעקבות התשלומים החודשיים שמשלם החייב בסך של 500 ₪ לחודש. החייב מדגיש, כי זוהי הצעה חד פעמית ולטעמו היא הצעה נכבדה וראויה. החייב מדגיש כי הוא מצוי בהליך מזה שלוש שנים, משתף פעולה באופן מלא עם בעלי התפקיד, ומדגיש כי מטרת ההליך היא לאפשר לו להשתחרר מחובותיו ולפתוח דף חדש בחייו. לאור האמור, הצעת החייב לנושיו היא, כי ישולם סכום כולל של כ-250,000 ₪.

3. הנאמנת הגיבה לבקשה וטענה, כי על החייב להציע הצעת הסדר מסודרת ולאחר שתיערך אסיפת נושים, ניתן יהיה לבחון את ההצעה. לאור זאת סברה הנאמנת, כי אין לדון בשלב זה בבקשה להפטר ויש לדחות את הבקשה.

4. אחד הנושים, הבנק הבינלאומי לישראל בע"מ, הודיע בכתב לבית המשפט כי אינו מתנגד לבקשת ההפטר. שני נושים נוספים, מזל ויצחק דויטש, הודיעו בכתב לבית המשפט כי אף הם מסכימים לתנאי ההצעה של החייב.

5. הנושה הנוסף, שהוא בנק לאומי לישראל, הודיע לבית המשפט כי הוא מתנגד לבקשה למתן צו הפטר. עיקר נימוקי ההתנגדות היא טענת בנק לאומי, כי לחייב ולאשתו דירה בירושלים, הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, וכי תחילה יש לפעול ולממש את הדירה, כך שחלקו של החייב בדירה לאחר מימושה יתווסף לסכומים שבקופת הכינוס. הבנק העריך את שווי הדירה, לאחר בדיקות שערך בנוגע לדירות דומות שנמכרו באזור, בסכום שנע בין 1.8 ל-2.4 מיליון ₪. לטענו של הבנק, יש להפחית מכך את סכום המשכנתא שהוערכה על ידו בסכום של כ-300,000 ₪ לסילוק. לפיכך סבר הבנק, כי לאחר המימוש תיוותר לחייב יתרה משמעותית. בהקשר זה מפנה הבנק לדברי בא כוח החייב בדיון מיום 3.1.11, עת הוכרז החייב כפושט רגל, שם הוצהר כי במסגרת הסדר חוב ימכור החייב את דירת המגורים. עוד נטען על ידי הבנק בתגובתו, כי לכל הפחות על החייב להציע במסגרת ההסדר את שווי חלקו בדירת המגורים. הבנק הוסיף וטען, כי לטעמו נסיבות הסתבכות החייב היו בחוסר תום לב, וכמו כן הפנה לכך שהנושים ה"ה דויטש הם קרובי משפחתו של החייב.

6. בסיכום תגובת הבנק הפנה בא כוח הבנק לעובדה, כי הצעת החייב כיום עומדת על פחות מ-5% מסך החובות המאושרים על ידי הנאמנת, וכי לאור גובה החוב המאושר לבנק והתנגדות הבנק, לא ניתן היה לאשר את ההסדר במסגרת אסיפת נושים.

7. בדיון שהתקיים טען בא כוח החייב, על פי חישובים שערך בעת הדיון, כי לטעמו לא תהיה תועלת ממכירת הדירה, זאת לאור שוויה, העובדה כי מדובר במכירה כפויה, של דירה תפוסה, כאשר מכך יש להפחית את שווי המשכנתא לפרעון שהיא כ-370,000 ₪. על פי חישובים אלה טען בא כוח החייב, כי לכל היותר חלקו של החייב יגיע לסכום דומה לסכום המוצע כיום.

8. הנאמנת טענה בדיון, כי היה צורך לקיים אסיפת נושים. עוד העלתה הצעה, כי קרובי המשפחה ה"ה דויטש יוותרו על חובם כעזרה לחייב, דבר היכול להגדיל משמעותית את חלקם של הנושים האחרים (הבנקים) ביחס להצעת החייב, ויתכן והדבר יביא להסכמת נושים אלה. באת כוח הכנ"ר הצטרפה לדברי הנאמנת, וטענה כי ההליך אינו בשל למתן הפטר. גם לטעמה ניתן לממש את הדירה, וכי תיוותר יתרה העולה באופן משמעותי על הסכומים שמציע כיום החייב. בהקשר זה הפנתה באת כוח הכנ"ר לעובדה, כי כיום משולם סכום חודשי גבוה ביותר עבור המשכנתא כאשר הסכום יורד מהכנסות התא המשפחתי, וכמובן שסילוק המשכנתא בעת מכירת הדירה יביא להפסקת התשלום האמור.

9. באשר למכירת הדירה טען בא כוח החייב, כי החייב אינו יכול לאלץ את אשתו למכור את הדירה.

10. לאחר ששקלתי את הדברים, נראה לי כי הצעת החייב לשלם פחות מ-5% לנושים היא הצעה נמוכה ביותר, שעה שהוא בעלים של מחצית זכויות בדירה, כפי שפורט לעיל. יתר על כן, היה ראוי אכן כי החייב ישלח הצעת הסדר מפורטת ותתקיים אסיפת נושים. בהקשר זה, יתכן ואם החייב יעלה את סכום ההצעה באופן משמעותי, כי אז גם בנק לאומי ישתכנע וייתן הסכמתו להצעה, שהרי לא ברור מהו הסכום האמיתי שיצמח לקופת הכינוס ממימוש דירת המגורים, בפרט כאשר אשת החייב היא בעלת מחצית הזכויות, מתגוררת בדירה, ובוודאי שיהיה מדובר בהליך שייארך זמן רב.

11. סוף דבר, הבקשה להפטר, במתכונתה הנוכחית – נדחית.

ניתנה היום, ט"ו אייר תשע"ג, 25 אפריל 2013, בהעדר הצדדים .

כרמי מוסק, שופט


מעורבים
תובע: משה הרוש
נתבע: משרד המשפטים/האפוטרופוס/הכונס הר
שופט :
עורכי דין: