ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מזרחי טפחות בעמ נגד טריג - חברה ליבוא ומסחר בע"מ :

לפני כבוד השופט אילן רונן

תובעים

1. בנק מזרחי טפחות בעמ

נגד

נתבעים
1. טריג - חברה ליבוא ומסחר בע"מ

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים ביום 02 ספטמבר 2013בשעה 08:30בפני כבוד השופט רונן אילן.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 8 ימים מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 - ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, ובהמשך להנחיות השופט הדן בתיק אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 15 יום ועיון בהם תוך 15 יום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן בתוך 15 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 15 יום מקבלת השאלון.

2. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 10 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 5 ימים לפני המועד הנ"ל.

3. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום 24 אפריל 2013 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 7 ימים קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.
ניתן בהעדר היום: י"ד אייר תשע"ג, 24 אפריל 2013.

_______________
שופט אילן רונן


מעורבים
תובע: בנק מזרחי טפחות בעמ
נתבע: טריג - חברה ליבוא ומסחר בע"מ
שופט :
עורכי דין: