ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יפעת שמחי נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: השופט אייל אברהמי, סגן הנשיאה

התובע :
יפעת שמחי
ע"י ב"כ: עו"ד נאוה אילון
-
הנתבע :
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ויויאן קליין בנימין

החלטה

על יסוד הרשימה מטעם התובעת ותגובת הנתבע אני קובע בזאת את רשימת המוסכמות והפלוגתאות כדלקמן:

מוסכמות:
התובעת, עובדת עצמאית, ילדה ביום 25.4.09.
התובעת פנתה בבקשה להירשם כעובדת עצמאית החל מ-1/9/2008 והצהירה על הכנסה משוערת של 7,500 ₪ לחודש.
המוסד הגיש תעודת עובד ציבור בתיק זה המפרטת את אופן חישוב דמי הלידה אשר בוצע על ידו. התובעת מסכימה לעובדות שפורטו בתעודת עובד הציבור, אך לא לאופן החישוב שנעשה.

פלוגתאות:
מתי קיבלה התובעת לידיה את מכתב המוסד הקובע חוב, ולעניין זה האם התיישנה תביעתה.
האם החישוב שביצע הנתבע בתעודת עובד הציבור הוא החישוב הנכון שבוצע בהתאם לדין.
האם בדין לקח הנתבע בחשבון את ההכנסה השנתית כבסיס לחישוב דמי הלידה או שמא היה עליו לקחת בחשבון את ההכנסה הממשית של התובעת ברבע השנה שקדם ללידה.
בהנחה שלאחר תום חופשה הלידה שהתה התובעת בחל"ת למשך כחודשיים, האם עניין זה רלוונטי לחישוב הכנסתה של התובעת ברבע השנה אשר קדם ללידה בנסיבות המקרה דנן בהן התובעת לא מסרה הודעה או בקשה לנתבע בדבר סיווגה / מעמדה כעובדת עצמאית בתקופה האמורה?
האם בדין נוצר חוב לרעת התובעת בגין תשלום דמי לידה ביתר.

ניתנת בזאת החלטה על הגשת תצהירים, כדלקמן:

  1. התובע יגיש את העדויות הראשיות שלו ושל עדיו בתצהירים. התצהירים יוגשו ב- 2 עותקים, עותק אחד לבית הדין ואחד לצד שכנגד.
  2. תצהירי התובע יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו.
  3. המצהירים יצרפו לתצהיריהם, את כל המסמכים הרלוונטיים אשר הם מבקשים שיהיו בפני בית הדין, כולל מסמכים אשר יבקשו להגיש בחקירה נגדית.
  4. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, יראוהו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד הנדון ולענין זה לא די בהכחשה סתמית.
  5. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לפי פיסקה 3 לעיל לבית הדין, וישירות לצד שכנגד תוך 30 ימים מהיום. לא יוגשו התצהירים במועד שנקבע לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה בבית הדין ביום הדיון.
  6. למועד שנקבע להוכחות ידאג בעל הדין כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
  7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד, לבית הדין, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהיריו, בקשה מנומקת להשמעת עדותו של אותו עד שלא על דרך התצהיר. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא-כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. לא יוגשו הפרטים הנדרשים על פי פיסקה זו, לא יתיר ביה"ד השמעת עדות בעל פה. באם יתיר בית הדין השמעת העדות שלא על דרך תצהיר ידאג הצד להזמין את העד לעדות בעל פה ביום שיקבע לדיון.

התיק יועבר לשופט/ת להוכחות.

ניתנה היום, י"ד אייר תשע"ג, (24 אפריל 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: יפעת שמחי
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: