ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד מישל אלוש :

בפני כבוד הרשם בכיר יניב בוקר

תובעים

כלל חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבעים

מישל אלוש

החלטה

הדיון בתביעה יערך בפני מותב זה על פי פרק ט"ו 1 (תובענות בסדר דין מהיר), לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), ועל פי האמור להלן.
בעלי הדין יגישו בו זמנית תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם לבית המשפט וישירות לצד שכנגד בתוך 45 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה, או המועד שנקבע להגשתו, לפי המוקדם.
ככל שמועד הגשת התצהירים חלף – אין בהחלטה זו כדי להאריך את המועד האמור.
ככל שבעל דין מבקש להעיד עד שמיאן ליתן תצהיר מטעמו יש להגיש בתוך פרק הזמן הנ"ל בקשה מפורטת לצורך זימונו לעדות, תוך פירוט העובדות הנוגעות לסירוב העד להגשת תצהיר מטעמו, ומה היה אמור להיות תוכן עדותו של העד ונושא עדותו – והכל בצירוף בתצהיר המבקש .
ככל שפגרת בתי המשפט (לפי תקנות בתי המשפט (פגרות), תשמ"ג-1983), חלה במועדים שנקבעו בהחלטה זו, הרי שהיא באה במניין הימים לצורך ביצוע האמור בהחלטה זו, ואין בה כדי להאריך את המועדים שנקבעו בהחלטה זו.
לאחר שבחנתי את כתבי הטענות מצאתי כי ניתן לקיים דיון הוכחות וזה יערך בפני ביום 9/10/2013, מהשעה 10:00 ועד השעה 11:00.
באחריות כל בעל דין לזמן לדיון את כל המצהירים והעדים מטעמו.
לעניין מומחים (כולל שמאים) – על בעל דין המבקש לחוקרם להודיע על כך 30 ימים לפני מועד הדיון, בהודעה בכתב , הן לבית המשפט והן לבעל הדין שכנגד.
ודוק, אם לא יבקש בעל הדין לחקור מומחה מטעם הצד שכנגד שחוות דעתו הוגשה לתיק בית המשפט , יהא המומחה פטור מהתייצבות לדיון וחוות דעתו תתקבל כראייה.
בעלי הדין רשאים להגיש לבית המשפט, עד שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון, רשימת אסמכתאות משפטיות ועיקרי טיעון בכתב.
בדיון ההוכחות הנ"ל יישמעו בעלי הדין וכל העדים.
סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה ביום הדיון בתובענה לאחר סיום הבאת הראיות.

ניתנה היום, י"ב אייר תשע"ג, 22 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: מישל אלוש
שופט :
עורכי דין: