ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין NINGBO HUINING HOME PRODUCTS CO LTD נגד כתר פלסטיק בע"מ :


בפני כבוד השופטת רחל ערקובי

מבקשים

  1. כתר פלסטיק בע"מ
  2. כתר פלסטיק בע"מ

נגד

משיבים

NINGBO HUINING HOME PRODUCTS CO LTD

החלטה

בפניי בקשה להורות על הפקדת ערובה.

בטרם נבחן את טענות הצדדים, מן הראוי לפנות למושכלות יסוד, כפי שביראן כבוד השופט מלצר בעניין, רעא 10376/07 ל. נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, (פורסם בנבו):

"...על בית המשפט הבוחן בקשה להורות לתובע שהוא תאגיד להפקיד ערובה להבטחת הוצאות הנתבע, לשקול בראש ובראשונה את מצבה הכלכלי של החברה, בהתאם ללשון הסעיף. זהו שלב הבדיקה הראשון. ואולם בכך, לא נעצרת הבדיקה. משקבע בית המשפט כי החברה לא הראתה כי תוכל לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, על בית המשפט להמשיך ולבחון האם נסיבות העניין מצדיקות חיוב החברה בערובה, אם לאו (ראו: פרשת נאות אואזיס, שם בעמ' 4). זהו שלב הבדיקה השני. בהקשר זה יש להביא בחשבון, בין היתר: (א) את הזכויות החוקתיות (הנוגדות) של הצדדים (ב) את ההנחה שחיוב החברה להפקיד ערובה במקרה כזה (בו לא הוכיחה שיש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע) מבטא את הכלל והפטור הוא החריג (דבר זה נלמד מהתיבה: "אלא אם כן", הכלולה בסעיף 353א לחוק). זאת ועוד – על פי הפרשנות שהיתה נהוגה ביחס לסעיף 232 לפקודה, שקדם לסעיף 353א לחוק, ניתן לומר – על דרך ההיקש –כי שאלת סיכויי ההליך (אותה נוהגים לבדוק בבקשה להפקדת ערבות מתובע לפי תקנה 519 לתקנות) גם היא יכולה להישקל על ידי בית המשפט במסגרת בחינתו את הנסיבות לסתור את ההנחה המצדיקה חיוב החברה בערובה. במילים אחרות – אם, למשל, סיכויי ההליך גבוהים, ייתכן שיהיה בכך כדי להוות נסיבות שבגינן מוצדק שלא לחייב בהפקדת ערובה (ראו: פרשת אויקל). עם זאת, ראוי להוסיף כאן שתי הערות:
(א) בשלב זה הנטל רובץ על כתפי החברה התובעת – להראות מהן אותן נסיבות שבגינן לא מוצדק לחייב את התאגיד בהפקדת ערבות (עיינו: פרשת אויקל).
(ב) בדרך כלל אין זה ראוי להיכנס בהרחבה במסגרת זו לניתוח סיכויי התביעה ויש היזקק לעניין האמור רק כאשר סיכויי ההליך גבוהים במיוחד, או קלושים מאוד"

בענייננו, התובענה הינה לתשלום בגין סחורה שסופקה, כאשר טענות ההגנה נוגעות לליקויים ופגמים בסחורה ואיחור במשלוח.

התובעת הינה חברה זרה, והנתבעת הגישה תובענה על סף, בין היתר בטענה הנוגעת ליריבות. הסתבר כי קיימות שתי חברות, האחת שמקום מושבה בסין, לכאורה היא התובעת בענייננו, כאשר חברה זו על פי חוות דעת שהוגשה לתיק הפסיקה פעילותה, ולמעשה אינה קיימת על פי הדין הסיני, וחברה שנייה שמקום מושבה שבהונג קונג, אשר על פי טענת התובעת בסיכומי בא כוחה בכל הנוגע לבקשה לסילוק על סף, היא החברה שלכאורה הגישה את התובענה. ביחס אליה טוענת הנתבעת העדר יריבות, כלומר, על פי עמדת הנתבעת לא עם חברה מהונג קונג נעשתה ההתקשרות.

לאחר הדיון עתר ב"כ התובעת להורות על עיכוב בהגשת הסיכומים, וקבעתי, כי ביחס לבקשה לסילוק על סף, יש מקום לעכב את הגשת הסיכומים על מנת לאפשר לתובעת שהות לשקול הגשת בקשה לתיקון כתב תביעה, ביחס לבקשה להפקדת ערובה אין מקום לשהות כזו, ומשכך הוגשו הסיכומים.

בהתאם להוראות סעיף 353א לחוק החברות, מקום:

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם זכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה, או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין".

בענייננו, תלוייה ועומדת בקשה לסילוק על סף, לאחר הדיון לכאורה נמצא כי טענת הנתבעת שהתובעת הינה חברה שאינה פעילה בהתאם לחוק הסיני, ניראת לכאורה נכונה, ומשכך עתרה התובעת לשהות כדי לבחון האם להגיש בקשה לתיקון כתב טענותיה, על מנת להגישה מטעם החברה שמושבה בהונג קונג.

אלא שעד שהתובעת תשקול את צעידה, הנתבעת מוציאה הוצאות ניכרות, הוצאות הגשת חוות דעת מומחית, הטסתה לארץ ועדותה בפניי, כדי לבחון את שאלת קיומה או סגירתה של החברה התובעת בהתאם לדין הסיני.

בשלב זה, למרות שעסקינן בתובענה שלכאורה מעלה טענה ראוייה לבירור, היינו תשלום בעד סחורה שסופקה על פי הטענה, הרי לכאורה כלל לא ברור אם התובעת היא התובעת הנכונה, וייתכן ויסתבר כי התובעת, שהינה חברה זרה, אינה קיימת בפועל, ומשכך הנתבעת עשוייה לנהל הליך שלם בלא שיהיה ממי לגבות הוצאותיה מקום שיסתבר כי טענותיה מוצדקות.

בנסיבות העניין אני סבורה כי יש לחייב את התובעת בתשלום הוצאות הנתבעת בסכום המשקף את ההוצאות שהוצאו עד כה בסך של 35,000 ₪ וזאת להפקדה בתוך 30 י ום.

ניתנה היום, ז' אייר תשע"ג, 17 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: NINGBO HUINING HOME PRODUCTS CO LTD
נתבע: כתר פלסטיק בע"מ
שופט :
עורכי דין: