ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד רביבו נגד הכשרת הישוב :

2


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 004179/08

בפני:

כבוד השופטת ריבה שרון

תאריך:

11/01/2009

בעניין:

עו"ד רביבו אברהם

ע"י ב"כ

עו"ד רביבו אברהם

התובע

- נ ג ד -

הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד עמי סביר

הנתבעת

החלטה

1. לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים המצורפים לכתב התביעה ובהסכמת הצדדים לעצם המינוי, הנני ממנה- כמומחה רפואי מטעם בית המשפט- בתחום האורטופדי את פרופ' מיכאל סודרי (להלן: "המומחה").

המומחה יואיל לחוות את דעתו בעניין מצבו הרפואי בתחום האורטופדי של התובע שנפגע בתאונה נשוא התביעה מיום 26/05/08, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונות התובע והטיפולים שעבר- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל. הכל,- בשים לב אף לעברו הרפואי של התובע, ככל שקיים, כפי שיוצג בפניו ע"י הצדדים.

כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקש המומחה לבחון כבר עתה את זהות הצדדים ולהודיע לבית המשפט, למקרה שקיימים/היו קיימים קשרי עבודה על בסיס פרטי בינו ובין מי מהצדדים ו/או גופים הקשורים בהם ו/או באי כוחם.

ב"כ הצדדים מתבקשים אף הם לבחון את זהות המומחה ולהודיע האם קיימת מניעה שמקורה בקשרי עבודה והיכרות אישית כאמור, שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

2. בשכ"ט המומחה תישא בשלב זה הנתבעת כמימון ביניים ובסיום ההליך יוכל כל צד להעלות טענותיו לענין זה.

3. ב"כ התובע יפנה אל המומחה כבר עתה ויקבע בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, החל מבעוד 45 יום מהיום ויידע את ב"כ הנתבעת בדבר מועד הבדיקה, מיד עם תיאומו.

המומחה יואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי.

4. הצדדים יעבירו למומחה את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע והבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, וזאת בהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986.

5. עם קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן: התובע- עד ליום 21/04/09, והנתבעת- עד ליום 13/05/09, כשהגשת תחשיב נזק ע"י צד כלשהו אינה מותנית בקבלת תחשיב הנזק של משנהו. תחשיבי הנזק יהיו מגובים באסמכתאות ויכללו התייחסות לאפשרות שתינתן פסיקה לפי סעיף 4 ג'.

6. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 14 יום מהיום.

7. פגרות בתי המשפט, חופשות ושביתות יבואו במניין הימים.

8. קדם המשפט הקבוע ליום 12/01/09 מתייתר והוא יתקיים ביום 01/06/09 בשעה 12:30. לקראתו- יואילו הצדדים להצטייד בסמכויות מלאות לכל דבר ועניין ובכלל זה- לסיום התיק בפשרה. הצעת בית-המשפט תינתן במהלך הדיון, אם לא תישלח בדואר לפני כן.

ככל שחוות-הדעת לא תהא מוכנה במועד שיאפשר הגשת תחשיבים מבעוד מועד וקיום דיון ענייני לגופו של ענין - יגישו הצדדים מבעוד מועד בקשת דחיה מתואמת, באמצעות ב"כ התובע.

נקבע לתזכורת מנ"ת ובדק תחשיבים ליום 14/05/09.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו למומחה ולב"כ הצדדים באמצעות הדואר, עם אישור מסירה.

ניתנה היום ט"ו בטבת, תשס"ט (11 בינואר 2009), בהעדר.

ריבה שרון, שופטת

004179/08א 126 אפרת