ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמוס דורון נגד עיריית נהריה :

בקשות מס' 5 + מס' 6

בפני כבוד השופט יגאל גריל, ס. נשיא

המבקש:
עמוס דורון
ע"י ב"כ עוה"ד יצחק מיוחס ו/או יעל דיין ואח'

נגד

המשיבה:
עיריית נהריה
ע"י ב"כ עוה"ד אבי גולדהמר ואח'

החלטה

א. המבקש הגיש כנגד המשיבה בקשה לאשר כייצוגית תובענה להשבת היטל ביוב שנגבה ממנו, בנימוק שהיטל הביוב מהווה במהוּתוֹ מס, ולא היטל, והמשיבה, כך נטען, השתמשה בתשלומים אלה לצורך תקציבה השוטף.

עוד נטען, לחלופין, שהתעריף ששולם למשיבה עבור היטל הביוב איננו חוקי מאחר וחישוב ההצמדה למדד נעשה על-ידי המשיבה בניגוד לדין.

ב. מונחת בפניי בקשה מוסכמת להסתלקותו של המבקש מבקשתוֹ לאישור, וזאת נוכח טענות המשיבה בתשובתה לבקשת האישור וחוות הדעת שהוגשה מטעמה במסגרת התשובה, בה צויין שקרן הביוב (אשר מראה את ההכנסות וההוצאות בגין היטל ביוב) מתנהלת כמשק כספים סגור, וכן נוכח חוק עזר לנהריה (הצמדה למדד) (תיקון), התשמ"ב-1982.

ג. הואיל והבקשה שבפניי היא בקשה להסתלקות, אינני נדרש להיזקק לסוגיות המשפטיות הרלוונטיות, שהרי אין לכפות על המבקש לנהל הליך.

ד. בשים לב להוראת תקנה 11(ב) של תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, אני מורה על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה, לפי סעיף 25 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, באופן ששני הצדדים יפרסמו (במשותף) הודעה, בשני עיתונים יומיים נפוצים בעברית , בדבר הגשת בקשת ההסתלקות.

נוסח ההודעה שתפורסם יומצא לעיוני ולאישורי על-ידי ב"כ שני הצדדים (במשותף) לא יאוחר מיום 18.4.2013.

הפרסום יתבצע בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד אישורו של הנוסח על-ידי בית המשפט.

פרסום ההודעה יהיה באותיות "אריאל" והגופן לא יפחת מגופן 10.

שני הצדדים ישאו בהוצאות פרסום ההודעה בחלקים שווים.

העתקי ההודעה יומצאו לאחר פרסומה ל תיק בית המשפט.

ה. עוד ובנוסף, ובהתאם לאמור בסעיף 11 של תקנות תובענות ייצוגיות, ימציאו ב"כ הצדדים את בקשת ההסתלקות, ואת ההודעה על הגשתה , לב"כ היועץ המשפטי לממשלה , באמצעות פרקליטות מחוז חיפה – אזרחי (בצירוף העתק בקשת האישור והעתק התובענה) , וכן למנהל בתי המשפט, וזאת בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד אישור נוסח ההודעה שתפורסם.

לעיוני ביום 18.4.13.

המזכירות תמציא את העתק ההחלטה לבאי כוחם של שני הצדדים.

ניתנה היום, ל' ניסן תשע"ג , 10 אפריל 2013 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמוס דורון
נתבע: עיריית נהריה
שופט :
עורכי דין: