ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרק מוטיל נגד טמיר עינת זכאי :


בפני כבוד הרשם אריה ביטון

מבקשת

טמיר עינת זכאי

נגד

משיב

מרק מוטיל

החלטה

1. לפניי מונחת בקשה להעברת הדיון מחוסר סמכות מקומית לבית משפט השלום בירושלים, אשר הוגשה במסגרת התנגדות לביצוע שטר.

טענות הצדדים

2. לטענת המבקשת, כלל החלופות המקנות סמכות שיפוט מקומית מצביעות על כך שבית המשפט המוסמך לדון בענייננו הינו בית משפט השלום בירושלים. לפי טענתה, מקום מגוריה ומקום עסקה, מקום יצירת ההתחייבות, המקום שנועד לקיום ההתחייבות, מקום מסירת ההמחאות וכן מקום המעשה או המחדל הם כולם בירושלים. מכאן, יש להעביר את התיק לדיון בבית משפט השלום בירושלים.

3. המשיב מבקש להותיר את הדיון בהתנגדות בבית משפט השלום בתל-אביב. לטענתו, אחת החלופות להקניית סמכות מקומית לבית המשפט הינה המקום שנקבע לביצוע ההתחייבות, וכלל הוא כי על החייב לפרוע את השטר במקום מושבו של הנושה, אשר בענייננו הינו באזור שבמחוז תל-אביב. כמו כן, חלופה נוספת הינה המקום בו נעשתה ההתחייבות ובאשר לכך מציין הוא כי מקום שעילת התביעה מקורה בשטר - המקום בו נמסר השטר הוא המקום בו נעשתה ההתחייבות. לטענתו, השטר נמסר על-ידי המבקשת לאדם המתגורר בירושלים והמשיב קיבל ממנו את השטר בבית מגוריו באזור, כתשלום על-פי חוזה שנכרת בין השניים.
יתר על כן, מוסיף המשיב כי נאמר לו על-ידי פקידי ההוצאה לפועל, כי אחת החלופות להקניית הסמכות המקומית לבית המשפט הינה מקום מגורי התובע, ומשכך הגיש הוא את התביעה לבית המשפט במחוז תל-אביב.

4. משיבה המבקשת בעניין זה וטוענת, כי מקום יצירת ההתחייבות כולל התחייבות חוזית, לפיה הסמכות המקומית מסורה לבית המשפט שבאזור שיפוטו נחתם החוזה, וכן התחייבות מכוח הדין, לפיה הסמכות המקומית נתונה לבית המשפט שבאזור שיפוטו נערכה ההתחייבות. במקרה דנן, ההמחאות נמסרו לחברה עימה המבקשת חתמה על הסכם זיכיון. החתימה נעשתה בירושלים וההמחאות נמסרו לחברה בירושלים. כמו כן, באשר לטענת המשיב בדבר המקום שנועד לקיום ההתחייבות, הסמכות המקומית בענייני שטרות נקבעת לפי מקום הסניף הנמשך, אשר בענייננו מצוי בירושלים.

דיון והכרעה

5. במסגרת תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), נקבעו החלופות לעניין סמכות השיפוט המקומית. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, מצאתי כי כטענת המבקשת, כאשר מדובר בשיק, המקום שנועד לביצועו, הוא מקום עסקו או מקום מגוריו של הנמשך (ראו: סעיף 3(ד)(3) לפקודת השטרות [נוסח חדש] ; רע"א 611/05 בן זקן נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, תק-מח 2005(2), 1540). בענייננו, סניף הבנק הנמשך הינו בירושלים, ועל כן, בהתאם לאמור לעיל ולתקנה 3(א)(3) לתקנות , מסורה הסמכות המקומית לבית המשפט במחוז ירושלים.

6. באשר לחלופה בדבר מקום יצירת ההתחייבות, הנכנסת לגדר תקנה 3(א)(2) לתקנות, מצאתי כי , כטענת המבקשת, כאשר ההמחאות נמסרו לחברה בירושלים אשר עימה המבקשת חתמה בירושלים על הסכם זיכיון, מסורה הסמכות המקומית לבית המשפט במחוז ירושלים ואין כל ממש בטענת המשיב כי קיבל את השטר בבית מגוריו שבאזור על ידי אדם אחר . המקום שבו נוצרה ההתחייבות מתייחס למקום העסקה המקורית שבה נמסרו השיקים ואין רלוונטיות למקום שבו התגלגלו הם בהמשך. כמו כן, באשר לטענתו של המשיב בדבר החלופה המתייחסת למקום מגוריו של התובע, הרי שחלופה כזו אינה קיימת בתקנות.
7. יתר על כן, בהתאם להלכות בית המשפט חל פיחות במעמד הסמכות המקומית ובתועלתה ככלי לקידום הנוחיות במדינה בה המרחקים בין הערים השונות אינם כה גדולים זה מזו (ראו: רע"א 6920/94 לוי נ' פולג, פ"ד מט(2), 734; רע"א 188/02 מפעל הפיס נ' כהן ואח', פ"ד נז(4), 473), אולם, אין בכך כדי לאיין את תכולתן של התקנות, ויש איפוא , לאזן בין האינטרסים השונים , דהיינו בין הוראות התקנות לבין נוחיות הצדדים. במקרה דנן, מצאתי את טענות המבקשת בעניין חוסר הנוחיות שבהתדיינות בתל אביב, כאשר מרכז עסקה הוא בירושלים, כטענה הגוברת על טענת המשיב.

סוף דבר

8. לאור האמור לעיל, עולה כי כלל הזיקות מובילות לקביעת סמכות השיפוט המקומית במחוז ירושלים, ובהתאם לכך, מן הדין היה להגיש את התביעה השטרית לבית משפט השלום המצוי בתחום שיפוטו של מחוז ירושלים ולא למחוז תל-אביב, אשר חסר כל זיקה מבחינת הסמכות המקומית.

9. משלא הגיש המשיב את השטר לביצוע בהתאם לדין ובחר להגישו דווקא ללשכת ההוצאה לפועל בתל-אביב, מבלי שקיימת ללשכה זו סמכות מקומית בעניין, אני מורה על העברת ההתנגדות לבית משפט השלום בירושלים ומחייב את המשיב בהוצאות הבקשה ובשכר טרחת עו"ד בסך כולל של 1,000 ₪.

10. המזכירות תמציא החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג ניסן תשע"ג, 3 אפריל 2013 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרק מוטיל
נתבע: טמיר עינת זכאי
שופט :
עורכי דין: