ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהובה הלפרין נגד קופת חולים לאומית :

בג"ץ 6217/06

בפני: כבוד השופט א' גרוניס

כבוד השופט ד' חשין

העותרת:
אהובה הלפרין

נ ג ד

המשיבה:
קופת חולים לאומית

עתירה לביטול פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בתיק ע"א 385/05 שניתן ביום 8.6.06

בשם העותרת:
בעצמה

פסק-דין

השופט ד' חשין:

1. בעתירה זו מבקשת העותרת כי נורה על ביטול פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה (ע"ע 385/05) מיום 8.6.2006, בגדרו נדחה ערעורה של העותרת על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (ע"ב 3291/02) מיום 8.5.2005, אשר דחה את תביעת העותרת נגד המשיבה.

2. ביום 18.1.1995 החלה העותרת לעבוד אצל המשיבה כאחות מחליפה. החל מחודש דצמבר 1996 עבדה העותרת גם במר"מ חדרה (סניף של המשיבה), במתכונת קבועה של 7 שעות שבועיות. שתי משרות אלו לא היו קשורות זו בזו. בשלהי 2001 פוטרה העותרת מעבודתה, מטעמי התייעלות. לאחר פיטוריה הגישה העותרת תביעה נגד המשיבה, בה טענה כי יש לראות בה עובדת קבועה של המשיבה, בהתחשב בתקופה הארוכה שעבדה, ובכפוף להסכם הקיבוצי שחל עליה. העותרת טענה, כי קופחה על ידי המשיבה בתשלום שכרה ותבעה אותה על סכום כולל של 25,497 ₪, בגין רכיבי שכר שונים. המשיבה, מנגד, טענה כי העותרת לא קופחה על ידה, משום שרוב סעיפי ההסכם הקיבוצי לא חלים על העותרת, שכן שיעור משרתה לא הגיע כדי 25% משרה.

3. בפסק דינו קבע בית הדין האזורי, כי העותרת שייכת לקבוצה של "עובדים במעמד מיוחד" (כסיווגם בהסכם הקיבוצי) וכי לאור הוראות ההסכם החלים על עובדים מסוג זה, לא הייתה המשיבה מחויבת להעניק לעותרת מעמד של עובדת קבועה. כן קבע בית הדין, כי אף אם יצורפו שתי משרותיה של העותרת אצל המשיבה, גם אז לא יגיע שיעור משרתה לרבע משרה, אלא כדי 17% בלבד. עוד קבע בית הדין, כי על פי הוראות ההסכם הקיבוצי, חלקיות משרה בשיעור זה אינה מזכה בתשלומי קרן השתלמות, קופת גמל ותוספת ותק, המשולמים רק למועסקים ברבע משרה ומעלה. רכיבים נוספים בתביעתה של העותרת – פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, ביגוד, הבראה והודעה מוקדמת – נדחו אף הם, רובם בשל כך שהעותרת קיבלה תשלום יתר על המגיע לה בגין רכיבים אלו. אחרי שדחה את כל תביעותיה של העותרת, קבע בית הדין כי נסיבותיה של התביעה ואופן ניהולה מחייבים השתת הוצאות של ממש, והטיל עליה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין בסך כולל של 7,500 ש"ח, בתוספת מע"מ כחוק.

4. העותרת הגישה ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה. בערעורה השיגה, בעיקרו של דבר, על חלקיות משרתה כפי שנקבעה בבית הדין האזורי. לטענתה, משרתה עמדה על 26% לכל הפחות. כן טענה העותרת, כי בית הדין האזורי הסתמך על טבלאות שהגישה המשיבה בסיכומיה, מבלי שהתאפשר לה לחקור את המשיבה על נתונים אלו. בפסק דינו דחה בית הדין הארצי את הערעור, תוך שהוא קובע כי קביעות בית הדין האזורי מעוגנות בחומר שהוגש לבית הדין, וכי לא שוכנע כי יש מקום להתערב בהן. כן חייבה בית הדין הארצי לעבודה בתשלום שכר טרחת עורך-דין בסך 5,000 ש"ח, בתוספת מע"מ כחוק.

5. העותרת טוענת כי פסקי הדין פוגעים בעיקרי הצדק הטבעי, משום שנפלו בהם טעויות מהותיות, המצדיקות את התערבותו של בית משפט זה. לטענתה, על סמך החומר שהונח בפני בתי הדין, לא תיתכן התוצאה אליה הגיעו. העותרת טוענת, כי חישוב משרתה בדרך אותה מתווה ההסכם הקיבוצי, היה מחייב להכיר בה כעובדת קבועה ששיעור חלקיות משרתה הוא "מינימום 36% משרה".

6. לאחר שעיינתי בעתירה, בתגובת המשיבה ובתגובת העותרת, באתי למסקנה כי דין העתירה להידחות על הסף. העותרת תוקפת קביעות עובדתיות שונות של בתי הדין לעבודה ומבקשת למעשה כי נשמש כערכאת ערעור על החלטותיהם. זאת, לא נוכל לעשות. לעניין זה, אין לי אלא לצטט דברים שכבר נאמרו ונשנו, בנוסח זה או אחר, בבית משפט זה:

"בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על הכרעותיו של בית הדין הארצי לעבודה, והוא יתערב בפסיקתו רק במקרים חריגים, בהם נפלה בהכרעת הדין של בית הדין הארצי טעות משפטית מהותית, וכשהצדק מחייב את התערבותו ... טענותיו של העותר נשמעו הן בבית הדין האזורי והן בבית הדין הארצי ונדחו בשניהם. העותר לא הצביע על טעות מהותית של בית הדין, שיש בה כדי להצדיק את התערבותנו" (בג"ץ 7331/03 כנעאני נ' בית הדין הארצי לעבודה, החלטה מיום 2.9.2003; וראו גם בג"ץ 525/84 חטיב נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מ(1) 673).

אף במקרה שלפנינו, לא נמצא לי כי העותרת הצביעה על טעות משפטית מהותית של בתי הדין לעבודה, שהצדק מחייב את התערבותנו בה.

העתירה נדחית. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, ז' בכסלו תשס"ז (28.11.2006).

ש ו פ ט ש ו פ ט ת ש ו פ ט


מעורבים
תובע: אהובה הלפרין
נתבע: קופת חולים לאומית
שופט :
עורכי דין: