ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עלי עבדאללה נגד אליעזר שלום אוחיון :

בפני כבוד השופט יונתן אברהם

המבקשים

  1. עלי עבדאללה
  2. עמאר עבדאללה

נגד

המשיב

אליעזר שלום אוחיון

בית משפט קמא קבע את הבקשה לעיכוב הפינוי לדיון בפניו במעמד שני הצדדים, אולם המבקשים לא הצליחו להמציא את החלטת בית המשפט קמא למשיב שעשה תרגילי התחמקות, ו לטענתם, על כן הגישו בקשה לדחיית המועד. בסופו של דבר הם הצליחו, ברגע האחרון, להמציאה למשיב, אולם בינתיים הגיע יום הדיון ואיש מהצדדים לא התייצב לדיון ועל כן בית משפט קמא דחה את הבקשה. גם הבהרה שהוגשה לבית משפט קמא אודות הנ"ל, ובקשה לביטול ההחלטה הנ"ל נדחו.

החלטה

אבהיר, כי הבקשה הוגשה במסגרת תביעה אזרחית כספית שהגישו המבקשים נגד המשיב, בין היתר, בגין מוניטין של המאפיה הנ"ל והשקעות שהשקיעו בה.
במסגרת אותה תביעה הם הגישו בקשה לעיכוב ביצוע הפינוי המוסכם הנ"ל וזאת בטענה, כי מדובר במשיב חדל אמצעים וחדל פירעון שיכולת הפירעון היחידה של התביעה הכספית שהגישו נגדו הינה מתוך המשך השימוש בנכס הנ"ל השייך לו.

בית משפט קמא קבע את הבקשה לעיכוב הפינוי לדיון בפניו במעמד שני הצדדים, אולם המבקשים לא הצליחו להמציא את החלטת בית המשפט קמא למשיב שעשה תרגילי התחמקות, ו לטענתם, על כן הגישו בקשה לדחיית המועד. בסופו של דבר הם הצליחו, ברגע האחרון, להמציאה למשיב, אולם בינתיים הגיע יום הדיון ואיש מהצדדים לא התייצב לדיון ועל כן בית משפט קמא דחה את הבקשה. גם הבהרה שהוגשה לבית משפט קמא אודות הנ"ל, ובקשה לביטול ההחלטה הנ"ל נדחו.

על ההחלטה הנ"ל הוגשה בקשת רשות ערעור לבית משפט זה ויחד עמה בקשה בהולה זו לעיכוב הליכי הפינוי לתקופה של 10 ימים על מנת להתארגן לפינוי המאפיה וכן בשל הצורך שהמבקשים לא יחויבו בתשלום סנקציה בסך 100,000 ₪ בגין עיכוב הפינוי בפועל.

לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, סבורני, שדינה להידחות.
לבקשה צורף ההסכם שבין הצדדים. בהסכם זה, קיבלה הבנייה בנכס פרק מיוחד. בסעיף 2 להסכם בין הצדדים, הוסכם, כי חלק מן הנכס ייהרס וייבנה מחדש אולם, הותנה מפורשות כדלקמן:

"מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי הבנייה לא מקנה למשתמש שום זכות במאפיה, לא במישרין ולא בעקיפין וללא כל עילת אחיזה" (ההדגשה בקו אינה במקור-י.א.).

משכך, עילת התביעה היחידה העומדת למשיבים, לכאורה, לפי ההסכם, אם בכלל, הינה תביעה כספית בלבד. הם אינם רשאים להחזיק בנכס ולהמשיך להשתמש בו כערובה לתביעה שטרם נתבררה, מעבר למועד המוסכם.

אומנם, בית משפט קמא לא נתן דעתו לנימוק זה ודחה את הבקשה מטעמי אי התייצבות, ברם ככל שמדובר בהלכה הנוגעת לביטול החלטה מטעמי אי התייצבות, על המבקשים להראות סיכויי הצלחה בתביעתם או בבקשתם שנדחתה, זאת פרט להצגת נימוק סביר למחדל אי ההתייצבות.

דומה, כי במקרה דנן, לאור המפורט לעיל, לא הוכח בפניי על פני הבקשה עצמה ונימוקיה, כי לבקשה לעיכוב ביצוע בפני בית משפט קמא היה סיכויי להתקבל.

אשר על כן, אני דוחה את הבר"ע על הסף.
אין צו להוצאות.
להמציא לב"כ המבקשים.

ניתנה היום, כ' ניסן תשע"ג, 31 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עלי עבדאללה
נתבע: אליעזר שלום אוחיון
שופט :
עורכי דין: