ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י. אסלאן שיווק נגד ג'אפר עווד עבד אל :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט נווה ערן

תובעת

י. אסלאן שיווק

נגד

נתבעים

ג'אפר עווד עבד אל ואח'

החלטה

החלטה זו ניתנת בהמשך ובזיקה לפרוטוקול ביהמ"ש מיום 17.3.13 ולאחר שהתייצבו בפני ביהמ"ש גם מזכיר הוועדה לתכנון ובנייה מטה אשר, מר עופר קורט, והאדריכל דזמונד קפלן.

יש לשלוח החלטה זו בדואר לכל עורכי הדין ולמר עופר קורט במטה אשר וכן לאדריכל דזמונד קפלן, על פי כתובתו: יודפת, ד.נ. משגב – 20180.

הוצגה לראשונה בביהמ"ש תוכנית חלוקה של חלקה 55 מזרעה חלק דרומי. יש לציין, כי ביחס לחלק הצפוני שלהערכת ביהמ"ש הינו פחות מסובך מבחינת החלוקה, סוכם כי הדבר יבוצע לאחר החלוקה בחלק הדרומי.
למען הסר ספק, הרלוונטיות של התובעת שהגישה את הבקשה לפירוק השיתוף, הינה לגבי החלק הדרומי בלבד.

בטרם אתן את הנחיותיי ביחס להצעת חלוקה זו, אבהיר פעם נוספת בצורה שאינה משתמעת לשני פנים – כי אני אוסר בצו מניעה, שלמעשה ניתן בתיק זה ואני חוזר עליו, על ביצוע כל עבודות בנייה ו/או כל דיספוזיציה, הן בחלק הדרומי והן בחלק הצפוני, עד למתן החלטה והכרעה של ביהמ"ש ביחס לפירוק השיתוף בתיק זה ,ואם מבוצעות פעולות בנייה או סימונים לקראת בנייה, יש להפסיק זאת מייד, שכן כל ביצוע שכזה יהווה ביזיון בימ"ש ועלול להביא לסנקציות קשות מצידו של ביהמ"ש.

לעניין הצעת החלוקה:
בפרוטוקול ביהמ"ש מיום 17.3.13 החל להסביר המהנדס קורט את השיקולים שנגעו לגבי הצעת החלוקה, אשר היתה מבוססת על כך שבין השאר בחלק הדרומי נבנו 7 בתים גדולים ללא היתרי בנייה, כאשר תלויים ועומדים גם צווי הריסה על חלקם.
כמובן שניסיון לסיים את העניין בהסדר יסדיר גם את נושא היתרי הבנייה ביחס לבתים אלה.
הוברר, כי ישנן הסתייגויות מסוימות של חלק מבעלי החלקות ובתוכם משפחת דאוד, אשר סבורה שיש בחלוקה כדי לקפח אותה מבחינת הכניסה לבית ומבחינת המצב כיום.

אני מורה כדלקמן:
יש להעביר את הצעת החלוקה לכל אחד ואחד מבעלי החלקות.
אני מאפשר תוך 30 יום לכל מי שהצעת החלוקה כפי שהיא מקובלת עליו, להודיע לביהמ"ש כי הוא מסכים להצעת החלוקה.
רשמתי לפניי בשלב זה ועל בסיס המצב שקיים, אין התנגדות של התובע להצעת החלוקה האמורה, הגם שיש בה כדי לפגוע במקצת מזכויותיו, זכויות שהוא שומר לעצמו את הזכות עם מתן פסה"ד לתבוע מבנק הפועלים, אשר ממנו נרכשו הזכויות.
עד 60 יום ממועד החלטה זו אני מצפה מהמתנגדים להכניס הודעה לתיק ביהמ"ש על התנגדותם וכן אני מורה על קביעת מועד להתנגדויות בוועדה לתכנון ובניה אל מול המהנדס עופר קורט והאדריכל דזמונד, על מנת לבחון את ההתנגדויות של המתנגדים השונים.
ככל שיסבור מר קורט, כנציג הוועדה, כי יש מקום להכניס שינוי בתוכנית, יודיע על כך לביהמ"ש תוך הכנסת הודעה מתוקנת, וזאת תוך 60 יום.
אם תהינה הסכמות ולא יהיה צורך בדיון בביהמ"ש, יודיעו לי על כך מר עופר קורט ומר דזמונד.
אם לא יהיה מנוס, יקבע מועד שבמהלכו אאפשר העדת מר עופר קורט ו/או מר דזמונד בביהמ"ש לצורך בחינת ההתנגדויות ומתן פס"ד חלקי לגבי החלק הדרומי.
לאחר מתן פס"ד זה ימונה שמאי אשר יבדוק את תשלומי האיזון לגבי החלק הדרומי ויקבע מועד לצורך סיום ובחינת החלק הצפוני, אם באמצעות הוועדה או עם באמצעות מינוי מומחה מטעם ביהמ"ש.

אם הדברים יפעלו כפי שבאו לידי ביטוי בישיבת ביהמ"ש מיום 17.3.13,למרות לכאורה הסרבול נשוא החלטה זו, ניתן להערכתי לסיים את החלק הדרומי, כאשר החלק הצפוני פחות בעייתי וכאשר תשלומי האיזון וזכות התביעה של התובע אל מול השטח שהפסיד, יכולים להיעשות בהמשך.

אני מורה אפוא להודיע לי תוך 60 יום על אותה פגישה שתקבע ע"י מר קורט ביחס לכל המתנגדים ולרבות הכנסת כל ההתנגדויות, לרבות התייחסות ספציפית להתנגדות מטעם המתנגדים ולאחר שאקרא את ההבהרות בעניין, אקבע את התיק במידת הצורך לצורך חקירת מר קורט ו/או מר דזמונד וסיום התיק לגבי החלק הדרומי, כאמור.

להביא בפניי תוך 60 יום לשם מתן החלטה.

ניתן לעשות שימוש בהחלטה זו אל מול כל אחד מהרשויות אשר עוסקות במקביל בתכנון ביחס לאותו חלק במזרעה, נשוא תיק זה.

ניתנה היום, ו' ניסן תשע"ג, 17 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י. אסלאן שיווק
נתבע: ג'אפר עווד עבד אל ואח'
שופט :
עורכי דין: