ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבנר קינן נגד נטוויזין 013 :

בפני כבוד הרשם בכיר נועם רף

תובע

אבנר קינן

נגד

נתבעת

נטוויזין 013

פסק דין

1. התובע טוען בכתב תביעתו כי ביום 25.3.12 נענה לפנייה יזומה של הנתבעת והתחבר לשירות אינטרנט מהיר הכולל תשלום לחברת בזק עבור התשתית. הובטח לו על ידי נציג הנתבעת שהתיאומים בין שתי החברות ייעשו על ידי הנתבעת ובאחריותה. למרות המוסכם בין הצדדים המשיך התובע להיות מחויב בחיוב כפול גם על ידי חברת בזק וגם ע"י הנתבעת.

2. ביום 25.6.12 ולאחר שבעייתו של התובע לא באה לכדי פתרון, ביקש לבטל את העסקה הנ"ל עם הנתבעת. התובע טוען שהשקיע שעות רבות בפניות לנתבעת במיילים, בכתב ובטלפונים.

3. על פי הנטען בכתב ההגנה, אכן סוכם ביום 25.3.12 שהתובע יתקשר עפ הנתבעת בחבילה שכוללת גם תשלום עבור חברת התשתית. הנתבעת טוענת ששלחה לחברת בזק את הקבצים וביום 26.3.12 התקבלה הודעה מחברת בזק על עדכון החבילה.

4. בהמשך פנה התובע מספר פעמים לנתבעת והודיע לה על חיוב כפול. הנתבעת בדקה שהקבצים ששלחה לחברת בזק עודכנו כראוי והפנתה את התובע למוקד חברת בזק.

5. אין מחלוקת בין הצדדים לעניין ההתקשרות ביניהם . במהלך הדיון ציין והגדיר נציג הנתבעת את חבילת ההתקשרות הנ"ל בשם "בנדל".

6. אין מחלוקת בין הצדדים גם לכך שהתובע המשיך להיות מחויב חיוב כפול לנתבעת ולבזק וזאת עד שהודיע לנתבעת על הפסקת ההתקשרות מולה בחבילת ה"בנדל".

7. התובע אישר בעדותו שקיבל זיכוי מלא מחברת בזק בגין החיוב הכפול.

8. עתה בפניי עומדת הסוגיה באם פעלה הנתבעת כשורה ובאם זכאי התובע לפיצוי בגין טרחתו ועוגמת הנפש אשר נגרמה לו.

9. מטרתה של חבילה התקשורת "בנדל" הינה לרכז את התשלומים של התובע אצל גורם אחד ועל הנתבעת היה לדאוג שהדבר אכן ייצא לפועל. איני מקבל את טענתה של הנתבעת לכך שעשתה כל אשר הייתה אמורה לעשות אל מול חברת בזק, שכן אין די בכך שתוודא שחברת בזק קיבלה לידיה את המסמכים ממנה, אלא היה עליה לוודא ולדאוג בפועל שהתובע יפסיק מלהיות מחויב כלפי חברת בזק בגין תשלומים אותם משלם הוא לנתבעת. זו מטרתה של החבילה בה התקשרו הצדדים והנתבעת ל א מילאה את חובתה להפסיק לאלתר את החיובים הכפולים של התובע, אלא הסתפק ה בהודעה לתובע ששלחה המסמכים לחברת בזק ואלו נתקבלו שם ומשלב זה עליו לפנות לחברת בזק לצורך הפסקת החיוב הכפול וקבלת זיכוי.

10. כאמור בדו"ח פעולות שצורף לכתב הגנתה של הנתבעת (נספח ב'), נאמר לתובע מספר פעמים (10.5.12, 31.5.12 ו 4.6.12) שעליו לפנות להמשך בירור בחברת בזק ואף נמסר לו מספר ההזמנה בבזק.

11. אין זה מתפקידו של התובע לדאוג להפסקת החיוב הכפול וקבלת הזיכוי מחברת בזק. מהותה של ההתקשרות בין הצדדים הינה שהנתבעת תדאג להפסקת החיוב של התובע בחברת בזק ועליה היה לדאוג ולוודא שהחיוב הכפול הופסק ולא להפנות התובע לחברת בזק ולהשאיר לו ההתמודדות מולה.

12. אך בשל הפסקת ההתקשרות מצדו של התובע בהסכם ה"בנדל" עם הנתבעת, הופסקו החיובים הכפולים .

13. בהתאם לתיעוד אשר צורף לכתב התביעה ולאור התרשמותי מעדותו של התובע, אכן התרשמתי שהתובע השקיע זמן ומאמצים בכדי לנסות ולפתור את הבעיה של החיוב הכפול ואך צעד דרסטי של הפסקת ההתקשרות הנ"ל עם הנתבעת הביא לתוצאה המבוקשת.

14. לסיכומו של דבר, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בגין טרחתו, הוצאותיו ועוגמת הנפש אשר נגרמה לו בסך של 1,250 ₪. סבורני שהסכום הנ"ל משקף את היקף פניותיו לנתבעת וכן הינו מידתי לסך הסכום בו חוייב בחיוב כפול.

15. יש לציין שבהתאם לתיעוד הפניות אשר צורף לכתב ההגנה (נספח ב), התובע פנה אך 3 – 4 פעמים לנתבעת ולא כפי שנט ען על ידו להיקף של עשרות פניות.

16. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת בהוצאות התובע בסך של 400 ₪.

17. הסכומים הנקובים בפס"ד זה ישולמו תוך 30 יום מהיום. במידה והסכו מים לא ישולמו במועד הנקוב לעיל, יישא ו הסכו מים הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

18. הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד וזאת תוך 15 יום.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ד' ניסן תשע"ג, 15 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבנר קינן
נתבע: נטוויזין 013
שופט :
עורכי דין: