ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד בנימין גולדשטיין :

42588-01-13

בפני כבוד השופט אברהים בולוס
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
בנימין גולדשטיין


נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד גל ירדן
הנאשם – נוכח
הסניגור – עו"ד עפר אלמלם

פרוטוקול

הצדדים:
הודענו כי הגענו לידי הסדר טיעון, לפיו יוטלו על הנאשם 4 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, כאשר חודשים אלו כוללים בחובם הטלת מאסר בתיק 1521-12-11.
נציין כי התקבלה חוו"ד של הממונה שהינה חיובית.

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
מציג הרשעות קודמות. מתקבל ומסומן ת/1.
בשים לב לטיב אופי העבירות של הנאשם, הודאתו המיידית, ואי ניהול ההוכחות, ההסדר ראוי ומאוזן אבקש לכבדו.

הסניגור טוען לעונש:
מבקש לאשר את הסדר הטיעון.

גזר דין

לאחר שמיעת ב"כ המאשימה והנאשם, ובהתחשב בהודאתו , עברו, מהות העבירות ונסיבות ביצוען, אני סבור כי ההסדר אליו הגיעו הצדדים, הינו סביר, ראוי ותואם לרמת הענישה הנהוגה והמקובלת. מכאן אני מקבל הסדר זה ומטיל על הנאשם עונש כדלקמן:-

* מאסר לתקופה של 4 חודשים שירוצו בעבודות שירות כפי המלצתו של הממונה על עבודות השירות.
הנאשם יתייצב ביום 22/4/13 בפני הממונה על עבודות השירות, לקליטתו ושיבוצו.
עוד יצויין כי מאסר זה כולל בחובו הפעלת המאסר המותנה שהוטל על הנאשם בת"פ 1521-12-11 שלום חיפה.
הוסבר בזאת לנאשם , כי היה ולא יתייצב לריצוי עונשו בעבודות שירות, או שלא ישלים כל התקופה, אזי ירצה את התקופה שנותרה, מאחורי סורג ובריח.

* מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים למשך 3 שנים מהיום, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתקופה זו עבירה מאלו שהורשע עליהן בתיק זה, ויורשע עליה.

* הוסבר כי לצדדים זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

ניתן והודע היום ג' ניסן תשע"ג, 14/03/2013 במעמד הנוכחים.

אברהים בולוס, שופט

ד. רוטפלד


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: בנימין גולדשטיין
שופט :
עורכי דין: