ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד לוי דוידוב :

בפני כבוד השופטת עדי במביליה – אינשטיין

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
לוי דוידוב

נוכחים:
מטעם המאשימה: עו"ד מורן קסוס דהאן
הנאשם: בעצמו וע"י ב"כ עו"ד יעקובי

פרוטוקול

התובעת: אבקש לכבד את ההסדר. מגישה הר"ק, נוהג משנת 2000 ולחובתו 8 הר"ק. סיכמנו שהקנס יהיה בסך 1000 ₪ בתשלומים.

הסניגור: אבקש לכבד את הסדר הטיעון. אבקש להקל בכל רכיבי הענישה. אני אגיש בקשה לחישוב תקופת הפסילה. הנאשם עובד באבטחה במל"ל. זו עבודתו היחידה. כשיעשה עבודות השירות לא יוכל לעבוד באותה עבודה. אבקש לחלק את הקנס לתשלומים.

הנאשם: אני מצהיר שאין לי רישיון נהיגה תקף או שאיננו תקף. הרישיון שלי מופקד בתיק אחר.


גזר דין

בהתחשב במהות העבירה בה הורשע הנאשם, בעברו התעבורתי המכביד, בהודאתו ובנסיבותיו האישיות, החלטתי לכבד את ההסדר, שהינו במתחם העונש ההולם, ואני דנה את הנאשם לעונשים הבאים:

1 הנני מטילה על הנאשם מאסר בפועל אשר ירוצה בדרך של עבודות שירות, לתקופה של חודשיים.

הנאשם ירצה את עבודות השירות במתנ"ס דבוריה.
הנאשם יתייצב לריצוי עבודות השירות בתאריך 18.3.13 בשעה 08.00 במשרדי הממונה על עבודות השירות, מפקדת מחוז צפון, מתחם בית סוהר "חרמון".

הנאשם מוזהר מפני הפסקה מינהלית או שיפוטית של עבודות השירות שיביאו לריצוי המאסר בין כותלי הכלא, בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 51ט ו/או 51י לחוק העונשין. עוד מוזהר הנאשם כי אין לשתות אלכוהול במהלך העבודה ואין להגיע לעבודה לאחר שתיית אלכוהול שכן התנהגות מסוג זה תהווה עילה להפסקת עבודות השירות ולריצוי העונש במאסר בפועל בין כותלי הכלא, כך גם ביחס לכל חריגה מתנאי העסקה או מן הכללים שהתווה הממונה.

הממונה על עבודות השירות יבדוק האם ניתן לשבץ את הנאשם בעבודה קרובה יותר למקום מגוריו על רקע הפסילה שהוטלה בתיק זה.

2. אני מטילה על הנאשם מאסר לתקופה של 7 חודשים וזאת על תנאי למשך שלוש שנים שלא יעבור עבירה של נהיגה בשכרות ו/או עבירה של נהיגה בזמן פסילה.

3. אני מטילה על הנאשם מאסר לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך שלוש שנים שלא יעבור עבירה על תקנה 26(2) לתקנות התעבורה .

4. אני מטילה על הנאשם פסילה בפועל מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מינהלית.

לשם חישוב תקופת הפסילה, הנאשם יגיש אישור משרד הרישוי בדבר תוקף רישיון הנהיגה ופירוט פסילות.
היה והוטלו על הנאשם פסילות קודמות, עליו להגיש חישוב תקופות הפסילה שהוטלו.

5. אני מטילה על הנאשם פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך שנתיים.

6. אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1000 ש"ח או 10 ימי מאסר שירוצו בנוסף לכל מאסר אחר שהוטל עליו.
הקנס ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים. תשלום ראשון עד ליום 2.6.13.
אי עמידה באחד התשלומים, יעמיד את מלוא סכום הקנס לפירעון מיידי.

המזכירות תשלח העתק מגזר דין זה לממונה על עבודות השירות

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום בבית משפט המחוזי בנצרת.

ניתן והודע היום כ"ג אדר תשע"ג, 05/03/2013 במעמד הנוכחים.

עדי במביליה – אינשטיין, שופטת

הוקלד על ידי יפית כהן


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: לוי דוידוב
שופט :
עורכי דין: