ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרון אהרון בן שבת נגד אהרון אהרון בן שבת :

בפני כבוד השופט איל באומגרט
מבקשים
1. אהרון בן שבת

2. גאנין בן שבת

נגד
משיבים
1. פועלים אקספרס בע"מ

1. רשות השידור/המשרד הראשי

1. אלדר בן שבת

1. לאומי קארד אשראים בע"מ

1. כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

הודעה

1. התיק נקבע לדיון ליום 13 יוני 2013 בשעה 08:50 בפני כבוד השופט איל באומגרט.

2. המשיב יודיע תוך 30 יום אם בדעתו להתנגד לבקשה. אם החליט לעשות כן, יפרט את התנגדותו ואם בכוונתו לחקור את המבקש והמצהירים.

3. העדר תגובה של המשיב להמרצת הפתיחה ולבקשה לצו זמני (אם הוגש) בתוך 30 יום מיום המצאתן, יחשב כהסכמה למתן פסק דין לפי העתירה.

4. משיב שנתן הסכמתו בכתב- פטור מהתייצבות לדיון.

5. ב"כ המבקש יבצע מסירה אישית של התובענה והחלטה זו לכל אחד מהמשיבים תוך 7 ימים, וימציא את אישורי המסירה מיד עם קבלתם ולא יאוחר מ-20 ימים ממועד המצאת הודעה זו.

6. אם לא יוגשו אישורי מסירה במועד שנקבע, ימחקו מן התובענה כל המשיבים שלא הומצא בגינם אישור מסירה ולא הגישו תגובה, ללא התראה נוספת.

7. התיק נקבע לעיון תוך 45 יום מהיום.

8. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 2-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד.
ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתן ביום 14 מרץ 2013

יחידה משפטית
בית משפט השלום (ראשון לציון)


מעורבים
תובע: אהרון בן שבת
נתבע: אהרון בן שבת
שופט :
עורכי דין: