ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מייק ואן קול נגד hohner musikinstrumente gmbh :


בפני כבוד השופטת תמר אברהמי

מבקש

מייק ואן קול

נגד

משיבים

  1. hohner musikinstrumente gmbh
  2. כלי זמר בע"מ
  3. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

1. לפני בקשה לפטור מאגרה בערעור אשר הגיש המבקש על פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב בת.א. 17635-03-10 ביום 12.9.12 (כבוד השופט ר' כהן), בו סולקה תביעה בהעדר התייצבות לתובע, הוא המבקש דכאן. לאחר שניתן פסק הדין, הגיש המבקש "בקשה נחרצת לביטול פס"ד שניתן בהעדר", וכן "בקשה למתן פס"ד בהעדר" (נגד הנתבעת שם). בהחלטת בית משפט קמא מיום 17.12.12 נדחתה הבקשה לביטול פסק הדין ונקבע , כי משכך אין מקום לדון בבקשתו השנייה של התובע, ופסק הדין יוותר על כנו.

2. במסגרת הערעור עותר המבקש לבטל את פסק הדין שניתן בהעדר, להחזיר את הדיון לבית משפט קמא כך שידון בפני מותב אחר, ולפסוק לזכותו הוצאות. בתשובה לתגובה הוסיף וביקש "להשית על המדינה קנס כספי משמעותי בשל התנהלותה המבישה" ו"לפסוק למבקש, כהוצאות ביניים, סך של 2,500 ₪".

3. על הדין בעניין בקשה למתן פטור מאגרה, אין צורך להרחיב. לענין זה – לרבות: קיומה של חובה לשלם את האגרה כנקודת מוצא; תכליות האגרה; המנגנון הקבוע בתקנה 14 לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007 ("תקנות האגרות"); התנאים המצטברים אשר על מבקש אגרה להוכיח - חוסר יכולת כלכלית וכי ההליך מגלה עילה; חובת מבקש לפרוש תשתית עובדתית מלאה ועדכנית; ועוד - ר' למשל פירוט ואסמכתאות אשר הובאו בשתי החלטות שניתנו בבקשות לפטור מאגרה שהגיש המבקש לבית משפט זה בהליכים אחרים : ע"א (מחוזי ת"א) 25975-09-12 ואן קול נ' שריר (החלטה מיום 6.11.12), עש"א ( מחוזי ת"א) 11744-09-12 ואן קול נ' לשכת הסיוע המשפטי (החלטה מיום 9.11.11).

4. עיון בבקשת המבקש בהליך שלפני מעלה, כי בדומה למקרים רבים אחרים, אף עתה בוחר המבקש שלא לתקן מחדלים שצוינו לגבי בקשותיו ולא לאפשר דיון כדין במצבו. לבקשה לפטור מאגרה לא צורף תצהיר ערוך כדין ועדכני לתמיכת טענות המבקש לגבי מצבו הכלכלי, לרבות לגבי טענתו כי לא חל שינוי במצבו מאז שניתנו החלטות הנזכרות על ידו (בהן הוענק לו פטור מתשלום אגרה). כתיבת משפט דוגמת "המבקש... הצהיר קבל עם ועדה, כי מצבו לא השתנה כלל" , אינה שקולה לצירוף תצהיר . לבקשה צורפו אישורי קצבאות מל"ל ותצהיר אשר הוגש בהליך של חקירת יכולת בהוצל"פ, ונחתם לפני כשנתיים, תקופה שיכולה להוות זמן רב במונחים הרלוונטיים. אין די ב כך כדי ללמוד על מצבו של המבקש כיום. בנוסף, נספחי אותו תצהיר ישן לא צורפו לבקשה. החוסרים לא הושלמו במסגרת תשובה שהוגשה לתיק.

בהעדרו של תצהיר כדין , לא קוימה הוראת תקנה 14 לתקנות האגרות ובאורח מהותי יותר לא הוכחו מצבו הכלכלי הנוכחי של המבקש וטענתו כי ידו אינה משגת לשלם את האגרה הרלוונטית.

5. גם במקרה הנוכחי, בדומה למקרים אחרים, אני נכונה להניח כי קיימת ראייה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם אגרה ל אור תקנה 14(ד)(1) לתקנות האגרות והחלטות שפטרו אותו מתשלום אגרה במהלך השנתיים האחרונות . ברם, כפי שהמבקש יודע היטב, מדובר בראיה לכאורה בלבד. אין בה כדי לפטור את המבקש פטור מהצבת תשתית הולמת בענין מצבו הכלכלי דהיום. כך תמיד, וכך בפרט במקרה של המבקש דנן, אשר במקביל להחלטות אשר פטרו אותו מתשלום אגרה, ניתנו לגביו החלטות אשר לא פטרו אותו מתשלום אגרה.

6. המבקש מודע לכל האמור. החלטות רבות, לרבות ובפרט החלטות שניתנו בבית המשפט העליון, ציינו בעניינו של המבקש, כי העובדה שקיבל בעבר פטור מתשלום אגרה, אין בה די לגבי בקשות חדשות המוגשות על ידו בהליכים אחרים וכי החומר שצורף על ידו לבקשה הנוכחית, אינו מספק. ר' לענין זה למשל, ההחלטות הבאות שניתנו בבית המשפט העליון: בג"צ 4617/12 ואן קול נ' מדינת ישראל (החלטה מיום 17.6.12); בג"צ 4441/12 מייק ואן קול [לשעבר מיכאל מלמוד] נ' מדינת ישראל (החלטה מיום 10.6.12); רע"א 2825/12 מייק ואן קול נ' מדינת ישראל (החלטה מיום 15.4.12); בש"א 5855/11 ואן קול נ' מדינת ישראל (החלטה מיום 30.10.11). ציטוטים מחלק מתוך החלטות אלה הובאו במסגרת ההחלטות מיום 6.11.12 ו- 9.11.12 שנזכרו לעיל, ואינני מוצאת לחזור על הדברים. הדברים אינם אלא דוגמאות.

אף שהדברים מוכרים למבקש, הוא בוחר להמשיך בדרך זו, אינו מוצא לנכון לפרוס בפני בית המשפט את מצבו כמתחייב ואינו מאפשר לבית המשפט לבדוק את יכולתו ועמידתו בתנאים לפי אמות המידה שנקבעו בדין. טעמיו של המבקש עימו.

6. לאור האמור, ומשמדובר בתנאי-בלתו-אין, דין הבקשה להדחות. בשולי הדברים ומעל לדרוש יצויין כי סיכויי הערעור נראים קלושים, עד כי ממילא ספק אם הם עומדים ולו ברף הנמוך המתבקש לצורך פטור מאגרה.

7. המבקש ישלם את האגרה עד ליום 15.4.13 שאם לא כן ימחק הערעור ללא צורך בהודעה נוספת. למעקב מזכירות בהתאם.

ניתנה בסמכותי כרשמת היום, ד' ניסן תשע"ג, 15 מרץ 2013, בהעדר.


מעורבים
תובע: מייק ואן קול
נתבע: hohner musikinstrumente gmbh
שופט :
עורכי דין: