ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוחמד חסן חמידאת נגד צור נ.ס. לבניה בע"מ :

לפני: כבוד הרשם איתי אדרת
התובע:
(נתבע שכנגד)
מוחמד חסן חמידאת, (ת.ז. - 949666184)

-

הנתבעת:
(תובעת שכנגד)
צור נ.ס. לבניה בע"מ, (ח.פ.-513659383)


נוכחים:
התובע וב"כ עוה"ד ריהאם זחאלקה
ב"כ הנתבעת עוה"ד עדי אלבוים

פרוטוקול

ב"כ התובע:
לשאלת בית הדין, בנוגע לנסיבות סיום העסקה התובע פוטר על ידי הנתבעת על ידי כך שהפסיקה את היתר הכניסה של התובע.
אני אומרת שלא היה כל סיכון ביטחוני בכניסתו של התובע והסיבה שהתובע לא נכנס היא בגלל הנתבעת שלא נתנה היתר.

ב"כ הנתבעת:
לשאלת בית הדין, מעבר לנושא הביטחוני אני אומר שיש יותר מעד אחד ויותר משניים שיעידו על סיום העסקה שבכל מקרה היה ביוזמתו של העובד חד משמעית. מעבר לכך כתבי בית הדין נכתבו מספר שנים אחרי סיום העסקה ולכן נכתבו על סמך זיכרון ולמיטב הזיכרון של המנהלים או המנהל יותר נכון, היה כרוך פה גם נושא אי מתן ההיתר מהבחינה הביטחונית.

לגבי התייצבות המנהל לדיון היום היינו על סף הגשת בקשה לדחיה, בקשה מוסכמת שכבר נשלחה בפקס לבית הדין ומסתמכת על פטירת קרובת משפחה של המנהל בנסיבות טרגיות הלילה וכאשר למעשה עכשיו הסתיים מסע הלוויה, עד עכשיו הוא לא היה זמין בכלל. אבל מכיוון שב"כ התובע כבר הייתה בפאתי באר שבע בשעה 10:00 אז משכתי את הבקשה לא סרקנו אותה אבל היא הייתה כבר במזכירות בבית הדין זו הסיבה שמנהל הנתבעת מר אוסמא דראוג' לא התייצב היום לדיון.

הצדדים:
אנחנו בעבר הגענו להסכמות בתיקים אחרים שניהלנו. בתיק הזה קיימים עדיין פערים אנו מבקשים שהתיק יקבע להליך של הוכחות ובמקביל אנחנו נבדוק אפשרות להגיע להסכם בתיק כפי שהגענו בתיקים אחרים.

P
החלטה

1. ניתן בזה צו לגילוי מסמכים כללי והדדי תוך 30 יום.

2. הצדדים יגישו עדויות ראשיות בתצהירים. התצהירים יוגשו לבית הדין ועם העתק ישירות לצד שכנגד.

3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שעלו, ותצהירי הנתבעת יתייחסו גם לכל אחת מהעובדות שהעלה התובע בתצהיריו.

4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני בית הדין.

5. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט בתחום ידיעתו האישית, יראו אותו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד בעניין שבנדון, ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.

בעל דין שלא צירף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני בית הדין בעת הדיון, למעט בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד ועפ"י רשות מאת בית - הדין.

6. תצהירי הצדדים יוגשו כדלקמן:

התובע יגיש תצהירי עדות ראשית על צירופיהם, לבית הדין וישירות לצד שכנגד וזאת עד ליום 12.5.13.

הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית על צירופיהם, לבית הדין וישירות לצד שכנגד וזאת עד ליום 12.6.13.
לתובע שמורה הזכות להגיש תצהיר בנוגע לתביעה שכנגד וזאת תוך 30 י ום מהמועד בו יוגשו תצהירי הנתבעת.

7. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע יהא בית הדין רשאי לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה ו/או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה לבית הדין ביום הדיון ו/או ליתן החלטה הרואה באותו צד כמי שלא התייצב לדיון .

8. במועד שנקבע לדיון להוכחות ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור עד מסוים.

9. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לבית הדין במעמד מסירת תצהירי עדות ראשית מטעמו בקשה להזמנת העד אשר תצהירו לא הוגש.

בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין ובא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבעטיין מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, והעניין עליו נדרש העד להעיד. לתמיכת טענותיו של בעל דין בנושא זה יצורף לבקשה תצהירו של אותו בעל דין.

10. המזכירות תקבע מועד דיון להוכחות בפני שופט/ת (במותב) בהתאם ליומן ביה"ד.


ניתנה והודעה היום א' ניסן תשע"ג, 12/03/2013 במעמד הנוכחים.

איתי אדרת, רשם
קלדנית: צופית עסיס
הוקלד על ידי שמחה ורון


מעורבים
תובע: מוחמד חסן חמידאת
נתבע: צור נ.ס. לבניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: