ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ציונה בוחבוט נגד קרית חינוך מגדל אור :

לפני: הנשיאה ורד שפר

התובעת:
ציונה בוחבוט
ע"י ב"כ: עו"ד רוזנר

-
הנתבעת:
קרית חינוך מגדל אור
ע"י ב"כ: עו"ד אלרואי

החלטה

1. לאור הודעת התובעת, לפיה לא עלה בידי הצדדים לבוא לידי פתרון שיביא לסיום המחלוקות, הנני מורה כי הצדדים ימציאו זה לזה גילוי מסמכים בתוך 30 יום מהיום.

בהמשך, הצדדים יגישו העדויות הראשיות שמטעם עדיהם באמצעות תצהירים.

2. תצהירי התובע ת יוגשו בתוך 30 יום מהיום שבו תקבל ב"כ את גילוי המסמכים .
עותק ישוגר ישירות בתוך המועד האמור לב"כ הנתבעת.
תצהירי הנתבעת יוגשו בתוך 30 יום מיום שיקבל ב" כ תצהירי התובע ת.
עותק ישוגר ישירות בתוך המועד האמור לב"כ התובע ת.
כל צד יצרף לתצהיריו כל מסמך שבכוונתו להציג כראייה, בין אם במישרין ובין אם בשלב חקירה נגדית של עדי הצד השני.
מסמך שלא יוצג כאמור, לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש כראייה.

3. לא יוגשו תצהירי התובע ת במועד מוסמך ביה" ד למחוק התובענה על הסף על פי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה [סדרי דין] תשנ" ב 1991 וזאת בלי אזהרה נוספת.
לא יוגשו תצהיר י הנתבעת במו עד מוסמך ביה"ד לתת פס" ד על יסוד תקנה 43 לתקנות הנ" ל.

4. על התובעת ועדי ה להתייצב לחקירה שכנגד במועד שיקבע להוכחות אלא אם כן הודיע ה הנתבע ת בכתב שהיא מוותר ת על חקירת אותו עד, והתצהיר של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.
אותו דין חל על הנתבעת ועדיה.

5. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה" ד במועד הנ" ל. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד אותו עד שלא בתצהיר.
כן יפורטו העניינים לגביהם יתבקש אותו עד להתייחס בעדותו.
בקשה כאמור תומצא בתוך המועד שנקבע לעניין הגשת התצהירים.

6. התיק נקבע לעיו ן ביום 16/06/13.

ניתנה היום, ד' ניסן תשע"ג, (15 מרץ 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ציונה בוחבוט
נתבע: קרית חינוך מגדל אור
שופט :
עורכי דין: