ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבריאל קטשוילי נגד מדינת ישראל :

רע"פ 9840/06

המבקש:
גבריאל קטשוילי

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

בקשה למתן רשות ערעור

בשם המבקש: עו"ד עמית שגב
בשם המשיבה: עו"ד אלעד פרסקי

החלטה

1. בכתב אישום שהוגש נגד המבקש לבית משפט השלום נטען, כי במהלך שנת 2002 ועד ליום 9.2.05, העסיק המבקש תושב זר שאין בידו אישורי כניסה ועבודה בישראל. כמו כן, נטען כי ביום 9.2.05 הסיע המבקש את התושב הזר ברכבו, ובעקבות כך יוחסו לו עבירות של העסקה והסעה שלא כדין, לפי סעיפים 12א(ב) ו-12א(ג)(1) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952. המבקש הודה בעובדות שיוחסו לו, הורשע, ובהמשך נדון ל-45 ימי מאסר על-תנאי וקנס בסך 5,000 ש"ח.

ערעור שהגישה המשיבה לבית המשפט המחוזי כנגד קולת העונש, התקבל, ולגזר-הדין הוסף רכיב של מאסר בפועל למשך חודשיים.

2. המבקש עותר ליתן לו רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, ואלה הם טעמיו: בערכאת הערעור חל שינוי מהותי בעונש, ולפיכך נכון להתייחס לבקשתו כאילו היתה ערעור ראשון בזכות; העונש מופרז לחומרה, וככזה יש לציבור עניין מובהק בביטולו; בית המשפט המחוזי לא נתן משקל ראוי לנסיבותיו של המבקש בכלל, ולנסיבותיו של מקרה זה בפרט; בניגוד לקביעתו של בית משפט קמא, הוא לא פעל ממניע כלכלי ורדיפת בצע.

3. כידוע, הלכה היא כי חומרת העונש כשלעצמה אינה מקימה עילה למתן רשות לערער בפני בית משפט זה (רע"פ 10213/03 קורן נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(1) 646). אקדים ואומר, שלא מצאתי כי עניינו של המבקש נמנה על החריגים המצדיקים סטייה מאותה הלכה. הבסיס לדיון בפני ערכאות קמא היו עובדותיו של כתב-האישום בהן הודה המבקש, ובמרכזן הטענה כי מאז שנת 2002 ועד לחודש מרץ 2005 הוא העסיק תושב זר ששהה בישראל שלא כדין. אם סבר המבקש כי עובדה זו אינה נכונה או לא מדויקת, וכי רק במועד מאוחר יותר נודע לו כי התושב הזר שוהה בישראל שלא כדין (ראו סעיף 7(א) לנימוקי הבקשה) - היתה פתוחה בפניו הדרך לכפור בחלק מעובדות כתב האישום, ולנסות להוכיח עניין זה בטרם ניתנה הכרעת-הדין. אולם, מטעמים השמורים עימו בחר המבקש שלא לעשות זאת, אלא להביא את גרסתו, השונה מהנטען בכתב-האישום, רק בשלב הטיעון לעונש. בנסיבות אלו רשאי היה בית המשפט המחוזי לראות את מימד הזמן בו בוצעו העבירות בחומרה, שהרי אין מדובר בכישלון חד פעמי או מעשה שנעשה בשגגה, אלא בהעסקה ממושכת ורציפה של מי שגלום בו פוטנציאל של סיכון לציבור בישראל.

נוכח כל אלה, לא מצאתי כי העונש שהושת על המבקש מצדיק קיומו של ליבון נוסף בפני בית משפט זה, ומכאן החלטתי לדחות את הבקשה.

המבקש יתייצב לשאת בעונשו במזכירות בית המשפט המחוזי בירושלים, ביום ט"ז בשבט התשס"ז (04.02.07), עד לשעה 11:00.

ניתנה היום, י"ד בטבת התשס"ז (04.01.07).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: גבריאל קטשוילי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: