ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד תחנת דלק אבן העזר יצחק יוסף ובניו בע"מ :

לפני כבוד הרשם בכיר אבי כהן

תובעים

1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבעים
1. תחנת דלק אבן העזר יצחק יוסף ובניו בע"מ

2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבה מקדמית תתקיים ביום 14 ינואר 2014 בשעה 09:30 בפני כבוד הרשם בכיר אבי כהן בנוכחות בעלי הדין.

א. אם אחד מהצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות, לרבות החלטות על סיום הסכסוך כולו.

ב. סכום התביעה או שוויה אינו עולה על 75,000 ₪.
כתב י הטענות אינ ם ערו כים כנדרש בפרק טז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"). ניתנת בזאת ארכה להשלמת הגשת המסמכים, לרבות תצהיר בעל דין/
רשימת מסמכים תוך 14 יום.

ג. כתבי הטענות של הצדדים המאומתים בתצהירים עפ"י טופס 17 א' משמשים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין. אם מי מהצדדים מעוניין להביא עדים נוספים שאינם בעלי דין, יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו בתוך 45 יום מיום שהוגש כתב ההגנה האחרון.
על ב"כ הצדדים להיות מוכנים לאפשרות שהמצהירים יחקרו על תצהיריהם בישיבה המקדמית.

ד. כל בקשה שתוגש לפי תקנה 214 יג לתקנות, תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 7 ימים לפני המועד שנקבע לישיבה המקדמית.

ה. מוצע לצדדים לשקול דרכים חלופיות לסיום הסכסוך.

ו. נתבעים, תובעים שכנגד או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר שניתנה החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תשלח לצדדים עותק החלטתי זו.
ניתן בהעדר היום: ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013.

________________

רשם בכיר אבי כהן

הופק ע"י רבקה עיישה


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: תחנת דלק אבן העזר יצחק יוסף ובניו בע"מ
שופט :
עורכי דין: