ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב אדיב נגד דוד פייבש :

לפני כבוד השופטת יסכה רוטנברג

תובעים

1. יעקב אדיב

נגד

נתבעים
1. דוד פייבש

2. הילה הרקט

החלטה

ישיבה מקדמית תתקיים ביום 29 ינואר 2014 בשעה 08:30 בפני כבוד השופטת יסכה רוטנברג בנוכחות בעלי הדין.

א. אם אחד מהצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות, לרבות החלטות על סיום הסכסוך כולו.

ב. סכום התביעה או שוויה אינו עולה על 75,000 ₪.
כתב י הטענות אינ ם ערו כים כנדרש בפרק טז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"). ניתנת בזאת ארכה להשלמת הגשת המסמכים, לרבות תצהיר בעל דין/
רשימת מסמכים תוך 14 יום.

ג. כתבי הטענות של הצדדים המאומתים בתצהירים עפ"י טופס 17 א' משמשים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין. אם מי מהצדדים מעוניין להביא עדים נוספים שאינם בעלי דין, יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו בתוך 45 יום מיום שהוגש כתב ההגנה האחרון.
על ב"כ הצדדים להיות מוכנים לאפשרות שהמצהירים יחקרו על תצהיריהם בישיבה המקדמית.

ד. כל בקשה שתוגש לפי תקנה 214 יג לתקנות, תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 7 ימים לפני המועד שנקבע לישיבה המקדמית.

ה. מוצע לצדדים לשקול דרכים חלופיות לסיום הסכסוך.

ו. נתבעים, תובעים שכנגד או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר שניתנה החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תשלח לצדדים עותק החלטתי זו.
ניתן בהעדר היום: ב' ניסן תשע"ג, 13 מרץ 2013.

________________

שופטת יסכה רוטנברג

הופק ע"י סמיחה חטיב


מעורבים
תובע: יעקב אדיב
נתבע: דוד פייבש
שופט :
עורכי דין: