ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי ועליזה בוחבוט נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני כבוד השופט אסף הראל

המבקשים:
אלי ועליזה בוחבוט

-
המשיב:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

1. בבקשתם מיום 13.3.13 עותרים התובעים לעכב את ניכוי סך של 409 ₪ מקצבתם. נטען כי מדובר בקיזוז הנעשה בניגוד להסכמת הצדדים בפרוטוקול הדיון מיום 14.5.12 בתיק ב"ל (אזורי חי') 1833/08, שם נרשם –
" מוסכם עלינו כי בנוגע לחוב של 4,753 ₪ המופיע במכתב הנתבע מיום 7/2/12 – יבדק מחדש ע"י הנתבע. פרטים לגבי גובה החוב וחישובו יועברו לתובעת במכתב. ככל שהנתבע לא ישנה החלטתו בדבר קיומו של חוב – תעמוד לתובעת זכות להגיש תביעה. מוסכם כי עניין החוב של 4,753 ₪ אינו חלק מהתובענה דנן."
על פי התובעים, הנתבע לא פעל בהתאם להסכמה שכן לא העביר לתובעים פרטים על גובה החוב, וחרף זאת החל בקיזוז סכומים מקצבתם.
2. לאחר עיון בבקשה, באתי לכדי מסקנה כי יש למחקה מהטעם שלא ברור כיצד היא עולה בקנה אחד עם עילת התביעה בתיק כאן ( ב"ל (אזורי חי') 5379-03-13). על פי כתב התביעה שהוגש בתיק כאן, נראה שהתובעים משיגים על כך שהנתבע מנכה מקצבתם סכום של 409 ₪ בשל שוויו של הרכב המוחזק על ידם. משכך, לא ברורה הטענה בבקשה דנן בה משיגים התובעים על קיזוז סכום של 409 ₪ מקצבתם תוך שהפעם אין אזכור לענין שווי הרכב אלא נטען כי הנתבע פועל בניגוד להסכמה שהושגה בדיון מיום 14.5.12 בתיק ב"ל 1833/08.
3. ככל שהתובעים משיגים על התנהלות הנתבע בנוגע לחוב בסך 4,753 ₪ המיוחס להם במכתב מיום 7.2.12 תוך טענה כלפי הנתבע כי אין הוא פועל בהתאם להסכמה מיום 14.5.12 בתיק ב"ל 1833/08 – מבלי שיש לכך קשר לשווי הרכב המוחזק של ידי התובעים - הרי טענות אלה מהוות תובענה נפרדת שיש לברר שלא במסגרת התיקים ב"ל (אזורי חי') 5379-03-13 וב"ל (אזורי חי') 1833/08. משכך, ככל שיש לתובעים השגה על דרך התנהלות הנתבע כמפורט לעיל, עליהם להגיש תביעה נפרדת. בתביעה זו יוכלו, אם ימצאו לנכון, לעתור גם להורות לנתבע לעכב את קיזוז הסכום החודשי של 409 ₪ מקצבתם.
4. ככל שטענתם של התובעים בבקשה היא השגה כנגד ניכוי של 409 ₪ מקצבתם אך בשל שוויו של הרכב המוחזק על ידם ובקשה לעכב ניכוי ספציפי זה – ענין שהוא נושא התביעה בתיק כאן - עליהם להגיש בקשה מתוקנת בתיק כאן ( 5379-03-13), שכן מבקשתם הנוכחית לא ניתן להסיק זאת.
ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ג, (14 מרץ 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אלי ועליזה בוחבוט
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: