ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרותי בריאות כללית (מרכז רפואי העמק עפולה) אגודה עותומנית 589906114 נגד ש. אמיר בנין ופת... :


בפני כבוד הרשם שמעון רומי

תובעת

שרותי בריאות כללית (מרכז רפואי העמק עפולה) אגודה עותומנית 589906114

נגד

נתבעת
ש. אמיר בנין ופתוח בע"מ ת"פ 751286576

פסק דין

הנתבעת לא הגיש כתב הגנה, בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדין. ניסיונות מסירה במענה הרשום נסתיימו מבלי שניתנה חתימת המקבל, מן הטעמים המפורטים בבקשת התובעת. שוכנעתי מנימוקי הבקשה וצרופותיה, כי מסירה לעו"ד שפרטיו על גבי הבקשה, מבטאית מסירה כדין לנתבעת.
זו הומצאה ביום 24/12/2012 כעולה מבקשת התובעת ונספחיה.

על יסוד פרשת התביעה שלא נסתרה, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת:

1. את סכום התביעה בסך 89,847.98₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 28/10/2012, ועד יום התשלום בפועל;

2. את הוצאות המשפט (אגרה) בסך 1,123.00₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 28/10/2012, ועד יום התשלום בפועל;

3. את הוצאות התובעת לשכ"ט עו"ד בסך 10,500.00₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד יום התשלום בפועל.

ניתן היום, ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרותי בריאות כללית )מרכז רפואי העמק עפולה( אגודה עותומנית 589906114
נתבע: ש. אמיר בנין ופתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: