ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל רוזן נגד אימאג'סט אינטרנשיונל אן.וי. :

לפני: הרשמת חופית גרשון-יזרעאלי

המבקש (התובע) :
ישראל רוזן

-
המשיבות (הנתבעות) :
אימאג'סט אינטרנשיונל אן.וי. ואח'

החלטה

המבקש, הוא התובע, הגיש בקשה למתן פטור מתשלום האגרה. הבקשה הוגשה במסגרת תביעה שהגיש, בסך 1,344,548 ₪, לתשלום פיצויי פיטורים, תמורה בגין עבודה בשעות נוספות ומספר זכויות נטענות נוספות עקב עבודתו אצל הנתבעות ופיטוריו. כמו כן, התובע טוען כי הוצאה דיבתו רעה ודורש פיצוי בשל כך.

במסגרת הבקשה לפטור מאגרה והבהרות נוספות שהוגשו, מפרט התובע, בין היתר, כי הנתבעות מנהלות נגדו הליכים משפטיים בשל טענת גניבה ומעילה בכספים והוטל על רכושו עיקול בסך 4,000,000 ₪ הכולל את בית מגוריו, בית נוסף ויתר נכסיו. כמו כן, מתנהל נגדו הליך פלילי בגינו הוא נמצא במעצר עד תום ההליכים. לטענתו של התובע, הוא, אשתו וילדיו שרויים בקשיים כלכליים קשים ביותר ואף אושרה לאשתו גמלת הבטחת הכנסה.

הנתבעות טוענות, בתגובה שהגישו, כי אין להיעתר לבקשה. לטענת הנתבעות התובע ביצע מעילה בכספי הנתבעת 1 בהיקף של מליוני שקלים. בנסיבות אלה מנסה התובע, לעמדת הנתבעות, לעשות שימוש ציני ופסול בהליכי משפט בהגשת תביעתו.

לגופו של עניין טוענות הנתבעות כי התובע לא פנה לסביבתו הקרובה ולבני משפחתו בחו"ל לסיוע בתשלום האגרה, אף שציין שהם מסייעים לו בעניינים כספיים אחרים.

עוד הוגשה במסגרת ההליך תגובה מטעם המדינה. המדינה בחרה שלא להביע עמדתה ביחס לסיכויי ההליך. לעניין יכולתו הכלכלית של התובע טענה, כי אין די פירוט בדבר נכסי התובע ובדבר נסיונותיו לגייס את הכספים מבני משפחתו בחו"ל.

בתשובה לטענות הנתבעות, ציין התובע, בין היתר, כי הנתבעות הן הפועלות בחוסר נ קיון כפיים. לטענתו, הוא ואשתו חסרי יכולת כלכלית לחלוטין ושקועים בחובות ולמשפחתו אין עוד אמצעים לסייע לו. התובע צירף אישורים שונים, ובהם אישור בדבר קצבת הבטחת הכנסה שמקבלת אשתו.

התנאים להענקת פטור מתשלום אגרה מפורטים בתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) תשס"ח - 2008, כדלהלן:
"11(א)בעל דין, הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית הדין, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החדשים שקדמו לתאריך הבקשה; הבקשה והתצהיר יהיו לפי הטופס שבתוספת השניה.
(ב)הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית הדין יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם בלבד."

משמע, על בית הדין לבחון את יכולתו של המבקש לשלם אגרה, וכן האם ההליך מגלה עילה. מתן פטור מתשלום האגרה ניתן במקרים חריגים. בין היתר, נקבע בפסיקה כי תנאי לתשלום האגרה הינו כי המבקש יפרוש בפני בית המשפט את מלוא התמונה באשר למצבו הכלכלי, ובכלל זה דפי חשבון, תדפיסי כרטיס אשראי וכן ימצה את מכלול האפשרויות לגיוס כספי האגרה, ובכלל זה נטילת הלוואות ועזרה מבני משפחה.
ראו, בין היתר: בש"א 128/89 מצא נ' מצא, רע"א 7532/07 פרחי נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (2007).

בענייננו, מן הראיות שהגיש התובע, ניתן להתרשם כי מצבו הכלכלי של התובע ובני משפחתו הקרובים קשה. אין חולק, כי הוטלו עיקולים בסכומים נכבדים על רכושו של התובע והתובע צירף ראיות למכביר בעניין זה. התובע שרוי במעצר עד תום ההליכים ואינו משתכר כלל. אף העובדה כי לאשתו של התובע אושרה קיצבת הבטחת הכנסה מלמדת בבירור על מצבה הכלכלי של משפחת התובע.

עם זאת, אף שהתובע צירף מסמכים רבים, לא צורף תדפיס כרטיסי אשראי. אף תדפיס חשבון הבנק שצורף הינו חלקי בלבד. לאור הסיוע שקיבל התובע מבני משפחתו הנרחבת בעבר לא מצאתי עילה משכנעת לכך שלא יוכל לפנות עליהם גם כעת, לשם תמיכה, ולו חלקית, לצורך תשלום האגרה.

אשר לעילות התביעה – בשלב זה וודאי לא ניתן לקבוע כי ההליך אינו מגלה עילה. מדובר בתביעה לזכויות שונות, רובן מתחום משפט העבודה המגן. ברי, כי בפי הנתבעות טענות כבדות משקל נגד התובע, אולם טענות אלה דינן להתברר במסגרת ההליך העיקרי ואין בהן משום עילה לחסום את התובע מהגשת תביעתו, על הסף.

בנסיבות אלה, לאור כל האמור לעיל, מצאתי כי קיים מקום לפטור באופן חלקי את התובע מתשלום אגרת בית משפט, העומדת על סך כ- 7,000 ₪. לפיכך, התובע ישלם מחצית מסכ ום האגרה בגין התביעה.

המזכירות תנפיק לתובע שובר מתאים לתשלום האגרה כאמור. התשלום יבוצע בשני תשלומים שווים. הראשון שבהם תוך 10 ימים מיום קבלת השובר והשני, תוך 30 יום לאחר מכן. לא תשולם האגרה כאמור, תמחק התביעה.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ג, (14 מרץ 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ישראל רוזן
נתבע: אימאג'סט אינטרנשיונל אן.וי. ואח'
שופט :
עורכי דין: