ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד קרה נגד בניני הדר רבה בנימין בע"מ :

בפני כבוד השופט ארז יקואל – סגן הנשיאה
תובע
דוד קרה
נגד
נתבעים

  1. בניני הדר רבה בנימין בע"מ
  2. בנימין רבה

פסק דין

התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעים, בעתירה לפיצוי כספי בסכום של 73,592 ₪ בגין ליקויים הנדסיים שנגרמו בדירתו שנבנתה על ידי הנתבעת 1 (להלן: " הדירה").

הנתבע 2 ערב להתחייבויות הנתבעת 1 אשר לאיכות בניית הדירה.

הצדדים הסמיכוני לפסוק במחלוקת שנתגלעה ביניהם בפשרה, מכח סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד-1984 וזאת בטווחי סכומים שבין 25,000 עד 38,000 ₪.

התובע טוען כי הנתבעת 1 בנתה את הדירה בניגוד לתקנים ודרישות המפרט הטכני , כדי "אי התאמה" המזכה א ותו בפיצוי בגין מלוא נזקיו, מפנה לעוגמת הנפש ה רבה שנגרמה לו בשל התנהגות הנתבעים בבניית הדירה ובזלזול שהפגינו כלפיו לאורך הזמן ומדגיש את העדר יכולתו לממש את זכותו המלאה בדירה.

התובע מיקד את נזקיו בליקויים הנדסיים הנתמכים בחוות דעת מטעמו בסכום של 53,592 ₪; בעוגמת נפש בסכום של 10,000 ₪ ובדיור חלופי בסכום של 10,000 ₪.

הנתבעים, לדידם, הכחישו את טענות התובע; הפנו למוניטין ה רב הקיים להם; טענו למבוקשו של התובע לגלגל לפתחם "שיפוצים" שאינם בגדר אחריותם וכדי עשיית עושר שלא ב משפט; הדגישו את היענותם המידית והעניינית לכל פניות התובע; ציינו את נוסח ההסכם בין הצדדים על התחייבויות והצהרות התובע והסכמתו המחושבת לרכוש את הדירה "as is"; דקו בפרוטוקול המסירה שנערך בין הצדדים וב תיקון כל הליקויים שפורטו בו; הגישו חוות דעת מומחה נגדית מטעמם המצביעה על עלות תיקון ליקויים בדירה שאינה עולה על סכום של 7,050 ₪ בצירוף מע"מ; טענו כי ביצוע תיקונים מטעמם יפחית עלות זו וכי יש לאפשר לנתבעת 1 לבצעם וסיכמו בטענה לניתוק הקשר הסיבתי בין נזקי התובע לבין מעשיהם או מחדליהם הנטענים.
ייחסתי משקל משמעותי לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, שהעריך את עלות ביצוע התיקונים בדירת התובע בסכום כולל של 33,052 ₪.

מסקנות המומחה לא נסתרו, עמדתו ניטרלית והעדפתי אותה על פני חוות דעת מומחי הצדדים ועל פני ההנחות החלופיות שבמומחיות אליהן הפנו הנתבעים בסעיף 11 לסיכומיהם.

לא התבקש מענה מטעם המומחה לתהיות הנתבעים אשר לפרטי חוות דעתו או קיומו של קשר סיבתי, כטענות הנתבעים בסיכומיהם.

לא התעלמתי מהנחותיהם החלופיות של הנתבעים בעניינים שבמומחיות, אך לא ייחסתי להן משקל רב לנוכח שמסקנות המומחה נותרו באיתנותן.

לא מצאתי משקל של ממש בטענות הנתבעים לפיהן התובע היה ועודנו מושתק מלטעון כנגד הצהרותיו בהסכם המכר שבין הצדדים או כנגד פרוטוקול המסירה המשקף ליקויים שאין בלתם.

נוסח מסמך הערבות שבחתימת הנתבע 2 משיג טענות אלו ומסקנות המומחה, המקובלות עליי בעיקרן, גוברות על יתרת הטענות לפיה לא חלות לזכות התובע הוראות שבחוק המכר (דירות).

עוד הבאתי בחשבון שיקוליי את ראיות הצדדים שהוגשו ואת אלו שלא הוגשו.

לעניין מבוקשם של הנתבעים לערוך את התיקונים הנדרשים בעצמם, קיבלתי את גישת התובע כי אין להעדיף תוצאה שכזו מחמת חשדנות ויחסי אמון לקויים השוררים בין הצדדים. אין לבטל את ההנחה כי תיקון הליקויים על ידי הנתבעים לא ישים קץ להתנצחות בין הצדדים ויידרש פיקוח שבמומחיות, שיעלה בהוצאות המאיינות את הפערים בין העמדות השונות.

עוד החשבתי את קביעת מומחה בית המשפט לעניין יכולת התובע לגור בדירה במהלך ביצוע התיקונים, אף שתיגרם לו "אי נוחות מסוימת", שגם ממנה לא התעלמתי.

לעניין רכיב הפיצוי הקשור בעוגמת נפש, נחה דעתי כי הנתבעים לא שקטו על שמריהם והתייחסו לטענות התובע. החשבתי אף את המגמה לפיה יש לפסוק פיצויים עקיפים כגון דא במשורה.

סוף דבר, לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים וממכלול נסיבות העניין, בעיקר לנוכח ערבות הנתבע 2 ומסקנות המומחה שלא נסתרו בעיקרן - אני קובע כי הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובע סכום כולל של 35, 500 ₪.
בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.

לידיעת הצדדים.

ניתן היום, ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד קרה
נתבע: בניני הדר רבה בנימין בע"מ
שופט :
עורכי דין: