ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו אלרוב נגד ליימן שליסל בעמ :

בפני כבוד השופטת צילה צפת

תובעים

דינה אשכנזי

נגד

נתבעים

1.מגה קמעונאות בע"מ
2.חמים וטעים בע"מ

פסק דין

בקשה לאישור הסתלקות מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית בהתאם לסע' 16 לחוק תובענות יצוגיות, התשס"ו - 2006, ולהורות על דחיית התביעה האישית של המבקשת נגד המשיב ות.

עניינה של הבקשה לאישור התובענה כייצוגית בטענה להפרת חובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט ע"י המשיבות בכך שהפרו את צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תשנ"ט – 1998 והוראות התקן הישראלי ת.י. 1145 בכך, שהמשיבות לא סימנו על מספר מוצרים שנרכשו ע"י התובעת ביום 27/9/12 , את אחוז מרכיבי המוצר ואחוז הרכיב העיקרי בפרט.

עוד בטרם השיבו המשיבות לבקשה לאישור התובענה כייצוגית, הוגשו שתי בקשות להסתלקות מבקשת האישור, האחת נגד משיבה 1 והשנייה נגד משיבה 2. שתי המשיבות הכחישו כל נזק ועילת תביעה, אולם הודיעו כי כבר עתה פועלות לשם שינוי המארזים וסימונם בהתאם לתקן. בנסיבות אלו הוסכם כי התובעת תסתלק מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית ותביעתה האישית תידחה. יחד עם זאת הוסכם כי משיבה 1 תשלם למבקשת גמול בסך 5,500 ש"ח ושכ"ט בא כוחה בסך של 20,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין וכי משיבה 2 תשלם למבקשת גמול סך של 2,500 ₪ ושכ"ט באי כוחה בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

המבקשת הצהיר ה כי ה יא ובא כוחה לא קיבלו מאת המשיבות או מטעמ ן כל טובת הנאה מעבר למוסכם לעיל.

לאחר שנתתי דעתי לבקשה לאישור התובענה כייצוגית והתביעה האישית, ומשהובהר כי המשיבות נוקטות בצעדים לשינוי הכיתוב על האריזות בהתאם לתקן מחד ולסיכויי התביעה והבקשה מאידך, ובשים לב לשלב המקדמי בו מצוי ההליך דנא, אני מאשרת את ההסתלקות כמבוקש. יחד עם זאת לא מצאתי נימוק להבחנה שנעשתה לעניין הגמול ושכר הטרחה עוה"ד בין שתי המשיבות ולפיכך אלו יאושרו בסך של 2,500 ₪ גמול למבקשת מכל אחת מהמשיבות, ושכ"ט עו"ד בסך של 5000 ₪ בצירוף מע "מ כדין מכל אחת מהמשיבות.

לא נמצא מקום למתן הוראות לפי סע' 16 (ד)(1) לחוק.

לאור האמור נדחית הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.
נדחית התביעה האישית של המבקשת.
תשלום גמול למבקשת ושכ"ט עו"ד כמפורט לעיל. הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום.

המזכירות תשלח פסק דין זה למנהל בתי המשפט לצורך רישום בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבו אלרוב
נתבע: ליימן שליסל בעמ
שופט :
עורכי דין: