ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניר ביטון נגד דוד שחר בע"מ :

תובעים:

  1. ניר ביטון
  2. הילה ביטון

נ ג ד

נתבעת:
דוד שחר בע"מ

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 28.02.13, הנני ממנה את מר שנהב אייל כמומחה מטעם בית המשפט בתחום ההנדסי.
כתובתו של המומחה: נחל שמשון 25/3, בית שמש 99622 . מס' טלפון: 02-XXXX953.

2. המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת שהוגשו מטעמם, יבקר בנכס בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים הנטענים בכתב התביעה ויקבע מהם הפגמים, ככל שקיימים, המצויים בנכס, לרבות ובפרט מקור הרטיבות ואופן תיקונה.

3. המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.

4. המומחה יאפשר לצדדים ולבאי כוחם להיות נוכחים בעת ביקורו.

5. עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לביצוע תיקון הליקויים ולצד כל פריט תצוין עלות התיקון כפי שהיה על התובעים לשלם לקבלן פרטי מטעמם / ביצוע תיקון ע"י הנתבעת עצמה תוך שיתן התייחסותו למידת ההפרעה למגורים בנכס לשם ביצוע התיקונים.

6. הצדדים ישאו בשכרו של המומחה בחלקים שווים ולהבטחת שכר טרחת המומחה, יפקיד כל צד, בשלב זה, סך של 2,500 ₪.
סך התשלום יופקד בקופת בית המשפט, בתוך 30 ימים.
החלטת המינוי תועבר למומחה אך לאחר הפקדת הסכומים שנקבעו לעיל.

7. המומחה ימציא את חוות הדעת לבית המשפט, ככל שניתן, בתוך 60 ימים.
8. תוך 21 ימים ממועד קבלת חוות הדעת, יהא כל צד מעוניין רשאי לשלוח למומחה שאלות הבהרה עם העתק לתיק בית המשפט.

9. ככל שקיימת היכרות בין המומחה לבין מי מבעלי הדין או קיים ניגוד עניינים מטעם אחר, שיש בה כדי להשפיע על המומחה, יודיע הוא על כך לבית המשפט, מיידית.

10. שמורה לב"כ הצדדים הזכות להודיע, בתוך 7 ימים, כי מבקשים הם להחליף את המומחה מטעמים מיוחדים שיובהרו.
ככל שלא תוגש הודעה כאמור, תשלח החלטתי זו למומחה.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ניר ביטון
נתבע: דוד שחר בע"מ
שופט :
עורכי דין: