ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורי כדורי לוי ששון נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ :

אורי כדורי לוי ששון

התובע

נגד

הפניקס הישראלי חב' לביטוח בע"מ

הנתבעת

החלטה

1. נראה כי הצדדים לא הגיעו לפשרה בינהם ומאחר וקיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים, אין מנוס מלקבוע את התיק לשמיעת הראיות, אותה אני קובעת ליום 6.1.14 בשעה 9:30.

2. הצדדים יגישו ראיותיהם בתצהירים כדלקמן:
א. התובע יגיש תצהירי עדויות ראשיות תוך 60 יום מהיום.
ב. הנתבעת תגיש תצהירי עדויות ראשיות תוך 60 יום מיום שיקבל את תצהירי העדויות של ב"כ התובע.

3. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות, יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים שבדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט.

עמודי תיק המוצגים ימוספרו בכתב יד במספור שוטף. הצדדים יחזיקו עותקים מקבילים של המספור בידיהם.

הגשה גורפת של תיק המוצגים, אין בה כדי לפגוע בטענה של מי מהצדדים לעניין קבילותו של מסמך כלשהו בתיק, טענה שתוגש בכתב, לא יאוחר מ- 30 יום לפני ישיבת ההוכחות.

עותקי כל החומר יועברו ישירות בין הצדדים.

4. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר, או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט, ולאחר הגשת בקשה כדין.

5. היה וצד יהיה מעוניין לבקש לזמן עד שאינו בשליטתו, לרבות מומחה, למועד הדיון, ייעשה כן במועד שנקבע להגשת תצהיריו. בבקשת זימונו של העד יצויין הנושא עליו עומד אותו עד להעיד.

6. בשלב זה, פטורה הנתבעת מהגשת תצהירי חוקרים, אך התצהירים יוכנו מבעוד מועד ויוגשו לבית המשפט עם תום חקירת עדיו של התובע.

ניתנה היום, ב' ניסן תשע"ג, 13 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורי כדורי לוי ששון
נתבע: הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: