ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלום חדד נגד שמחה כהן :

בפני כבוד השופטת הלית סילש

תובע והנתבע שכנגד
שלום חדד

נגד

נתבעות ותובע ות שכנגד
1.שמחה כהן
2.הראל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

לפני תביעה במסגרתה עותר התובע כי ביהמ"ש יורה לנתבעים לפצותו בגין נזקי תאונת דרכים.

לטענת התובע, ארעה התאונה ביום 12.10.11 שעה שהתובע נסע בנתיב השמאלי ברחוב מהוליבר כאשר רכב הנתבעות נכנס ברשלנות לרחוב , סטה לנתיב השמאלי , ופגע בחלק הקדמי ימני של רכב התובע.

במסגרת כתב ההגנה טענו הנתבעות כי התאונה ארעה באשמו הבלעדי של התובע, אשר נכנס לצומת שעה שהצומת אינה פנויה, עקף רכב שלפניו, ופגע בעוצמה ברכב הנתבעות.

הנתבעות הוסיפו והגישו כתב תביעה שכנגד במסגרתו עתרו כי ביהמ"ש יורה לנתבע שכנגד לפצותם בגין נזקי אותה תאונת דרכים.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, נתתי דעתי לעדויות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל ודין התביעה שכנגד - להידחות. טעמיי להלן.

מצאתי את עדותו של התובע בפני כמהימנה.
מעדותו זו עלה כי הוא נסע בנתיב השמאלי ברחוב מהוליבר וזאת שעה שהתנועה כבדה, והייתה זו הנתבעת אשר חצתה את הנתיבים ופגעה ברכבו.

מאידך, מצאתי את עדותה של הנתבעת כזו אשר אינה עומדת בקנה אחד, ולו עם טענות כתב ה גנתה שלה.

מעדותה של הנתבעת עלה כי היה בכוונתה להיכנס לרחוב מהוליבר מרחוב צדדי, ואז להוסיף ולפנות שמאלה מייד לאחר מכן, לרחוב צדדי אחר. דהיינו, הייתה זו דווקא הנתבעת אשר נכנסה לצומת, שעה שהצומת אינה פנויה מתוך כוונה להגיע לרחוב אחר.

עוד התרשמתי מעדותה כי כלל לא נתנה שימת לב לרכבים המגיעים מהנתיב השמאלי באותו רחוב, והסתפקה בכך שנהג אחר אפשר כניסתה לנתיב הימני של רחוב מהוליבר , וכל זאת תוך שהיא מגיחה מהרחוב הצדדי.
למעשה, עלה מעדותה של הנתבעת כי היא הופתעה מהתרחשות התאונה.

לא ברור היה כיצד מחד טענה הנתבעת כי התנועה בכביש הייתה כבדה מאוד, שכן היה מדובר בערב חג, ומאידך כי כלל לא ראתה את הרכב כאשר הוא מגיע, או כדבריה " מאיפה הוא צץ לא היה לי ברור". (עמוד 3 שורה 22 לפרוטוקול).

לא עלה מעדותה כי ראתה את רכב התובע כאשר הוא עוקף רכב כלשהו, וממילא לא ברור כיצד ניתן היה לעקוף רכבים כלשהם, נוכח העדויות השונות באשר ל עומס במקום.

מעדויות שני בעלי הדין עלה כי התובע נכנס לרחוב מהוליבר כ- 100 מטר, לפני המקום בו התרחשה התאונה, והמשיך בנסיעה ישרה, בנתיב השמאלי של אותו רחוב.
מאידך, הנתבעת, אשר הגיעה מרחוב צדדי, ביקשה להיכנס לרחוב מהוליבר בסמוך מאוד למקום התאונה , תוך שהיא חוצה את שני הנתיבים של רחוב מהוליבר בסטייה שמאלה, והכל מתוך כוונה להוסיף ולפנות בסמוך לאותו מקום, שמאלה, לרחוב צדדי אחר.
אותה כניסה ופנייה מיידית לצד השמאלי היא שהביאה להתרחשות התאונה, והינה באחריותה המלאה של הנתבעת.

לאמור לעיל מתווספות העובדות על פיהן מיקום הנזק ברכב התובע הוא בצד הי מני בין הגלגל הקדמי לדלת הקדמית , ומקום הנזק ברכב הנתבעת הוא בפגוש הקדמי.
התמונות אשר צורפו לכתבי הטענות מלמדות על קיומם , מיקומם והיקפם של הנזקים.
אותו מיקום עומד בקנה אחד עם טענות התובע, ואינו תואם את האמור בכתב ההגנה.

הנזק
התובע הציג את חוות דעת השמאי, נתונים בדבר שכר טרחת השמאי, והיקף הסכום אשר שולם לתובע על ידי חב' הביטוח.
ממכלול ראיות אלו עולה כי הנזק הישיר שנגרם לתובע עומד על סך של 1,546 ₪.

התובע הוסיף ועתר לפיצוי בגין הוצאות ממון, הוצאות נסיעה והפסד יום עבודה.
כל רכיבי נזק אלו, לא נתמכו בראיה כלשהי, לעצם קיומו של נזק, לא כל שכן לשיעורו.

התובע הוסיף ועתר לפיצוי בגין הפסד הנחת העדר תביעות.
מכוח קבלת הכספים מחב' הביטוח, יכול ואכן נגרם לתובע נזק של הפסד הנחת העדר תביעות. עם זאת, התובע לא הביא בפני ראייה כלשהי באשר לשיעורו של נזק זה.
בבואו של תובע לעתור כי בית המשפט יורה לנתבעות לפצותו, עליו להוכיח, לא אך את אחריותו של הצד שכנגד וקיומו של נזק, אלא גם מהו שיעורו המדויק של הנזק הנתבע. משלא הונח בפני בסיס ראייתי לשווי הנזק, אין מקום לפסיקתו של פיצוי בגין רכיב נזק זה.

התובע הוסיף ועתר לפיצוי בגין עגמת נפש. איני סבורה כי יש מקום לפסיקתו של פיצוי בגין עגמת נפש שעה שעסקינן בנזק נקודתי לרכב, באירוע פרטני וקצר מועד.

לאחר שנתתי דעתי לכל אלו אני מורה בזאת כי הנתבעות, יחד ולחוד ישלמו לתובע סך של 1,546 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
כן יישאו הנתבעות בהוצאות ההליך בסך של 1565 ₪, וזאת תוך מתן הדעת לתביעה ולתביעה שכנגד.
התביעה שכנגד נדחית.

המזכירות תתבקש לשלוח העתק פסק הדין באמצעות הדואר זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום.
ניתן היום, ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שלום חדד
נתבע: שמחה כהן
שופט :
עורכי דין: