ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה אלחדד נגד אהרון מרגלית :

בפני כבוד השופט בן-ציון גרינברגר

המבקש

משה אלחדד

נגד

המשיב

אהרון מרגלית

החלטה

בפניי בקשת המבקש לביטול פסק הדין מיום 1.11.12 בו ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה אליו הגיעו הצדדים בדיון בבית משפט זה שהתקיים במועד האמור.

לפי הסכם הפשרה, הנוגע לסכסוך אודות הסכם השכירות שבין הצדדים, ובמסגרת בקשת המבקש לביטול פסק בורר, הסכימו הצדדים לתנאים דלהלן: הסכם השכירות יבוטל; המבקש ישלם למשיב סך של 20,000 ₪ ב- 10 תשלומים חודשיים; להבטחת התשלומים האמורים ימסור המבקש לידי המשיב 10 שיקים לפירעון הסכום האמור; במעמד קבלת השיקים האמורים מאת המבקש, יחזיר המשיב לידיו את השיקים הישנים של המבקש אשר הופקדו בידיו; והמבקש ייתן תרומה בסך 3,000₪ למפעל "חפץ חיים" העולמי באמצעות המשיב.

כעת הגיש המבקש בקשה לביטול פסק הדין האמור, בטענה כי ההסכם הושג במרמה. מעיון בבקשתו עולה כי טענתו מתייחסת לכך שלגרסתו, עורך דינו, עו"ד שגיא שמעון, הבטיח לו בעת ניהול המשא ומתן לקראת כריתת הסכם הפשרה, כי הוא – עו"ד שגיא - ישלם אישית את התרומה במקום המבקש, ובפועל לא עשה כן.

דין הבקשה להידחות. ראשית, וכפי שנקבע בהחלטתי מיום 3.1.13, אם בדעתו של המבקש קיימות עילות משפטיות כלשהן לביטול ההסכם, עליו להגיש בקשה לביטול פסק הדין בליווי תצהיר, וזאת מאחר שהבקשה מסתמכת על עובדות נטענות, ואין לבית המשפט לקבל את גרסתו העובדתית של המבקש, אף לא לכאורה, ללא שיוגש תצהיר לאימות עובדות אלו. למרות האמור, לא צירף המבקש תצהיר לבקשתו, ומסיבה זו בלבד דין הבקשה לה ידחות.

זאת ועוד, הטענה כאילו שהפרת ההבטחה הנטענת מצד בא כוחו של המבקש יוצרת עילה לביטול הסכם הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, הינה מוטעית ואין לקבלה. המבקש מפנה בבקשתו לסעיף 15 לחוק החוזים, לפיו, מי שמתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעייה רשאי לבטל את החוזה; ברם, הסעיף האמור מתייחס אך ורק להטעיה שהטעהו הצד השני או מי מטעמו. במקרה דנן, ההטעיה הנטענת הינה של בא כוחו של המבקש עצמו, אשר אינו במעמד של צד שכנגד או מי מטעמו. ככל שלמבקש טענות נגד בא כוחו, יתכבד לשקול כל צעד הנראה לו לנכון נגדו; ברם, אין בין טענתו זו לבין עילת ביטול של פסק הדין ולא כלום.

בתי המשפט מקפידים הקפדה יתירה שלא להיענות לבקשות לביטול פסק דין אלא במקרים חריגים ביותר, וזאת על מנת לשמור מכל משמר על העיקרון של סופיות הדיון, ואין בטענתו של המבקש כדי להצדיק היענות לבקשתו לביטול פסק הדין על בסיס הטענה שהעלה.

זאת ועוד, אף אילו הייתה קיימת עילה עקרונית לביטול פסק דין, הרי שבית המשפט יבחון האם התוצאה של ההסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין הינה סבירה בהתחשב באופיו ופרטיו של הסכסוך. במקרה דנן, שוכנע בית המשפט בעת הדיון , וסבור כך גם עתה, כי תנאי הפשרה הינם סבירים לחלוטין, ואף מסיבה זו אין כל הצדקה לחזור ולפתוח את הסכסוך תוך ביטול פסק הדין.

אשר על כן, דין הבקשה לביטול פסק הדין להידחות, והוא נדחה בזה.

הוצאות משפט על המבקש בסך 2,000 ₪.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה אלחדד
נתבע: אהרון מרגלית
שופט :
עורכי דין: