ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם קרוננפלד נגד שרה חי :

בפני כבוד הרשם הבכיר אפרים צ'יזיק

תובעים

אברהם קרוננפלד

נגד

נתבעים

שרה חי

החלטה

העניין בשפני, התנגדות הנתבעת לביצוע שטר.

השטרות אשר הוגשו לביצוע, הינם: המחאה 11839 ע"ס 2,652 ₪, ז.פ. 8.1.2010, ועשויה בידי הנתבעת לפקודת התובע; המחאה 10558 ע"ס 5,290 ש"חף ז.פ. 18.7.2008, ועשיה בידי הנתבעת לפקודת התובע.

הנתבעת התנגדה לביצוע השטרות, ולטענתה מעולם לא מסרה המחאות לתובע ואינה מכירה אותו, ויתר על כן, טוענת היא כי חתימתה על גבי ההמחאות הינה מזויפת. עוד טענה התובעת לגבי זכות האחיזה של התובע בהמחאות, שכן ההמחאות אינן עשויות לפקודתו, לטענתה, ואינן מוסבות אליו.

בכל הנוגע לשאלת האחיזה, מעיון עולה כי חתימת ההיסב של הנפרע בגב ההמחאה הינה "א.י. שיווק והפצה ע.מ. 058289430", וזוהי הינה אף תעודת הזהות של התובע; יוצא כי אין ממש בטענה בדבר הפגם הנטען, ועולה כי התובע הינו הנפרע על פי ההמחאות.

ביום 17.1.2013 התקיים דיון בפני, ובמסגרת הדיון נחקרה הנתבעת, והשיבה כי אכן בנה, תומר, ניהל בית קפה בשם "קפה אומגה", והוא השם המתנוסס על גבי ההמחאות אשר הוגשו לביצוע; הנתבעת נשאלה בהקשר זה, מדוע שם בית העסק של בנה מתנוסס ע"ג ההמחאות, והשיבה כי בנה לא יכול היה לנהל חשבון בנק עם שיקים, ולכן החליטה לסייע לו, בדרך של העמדת חשבון הבנק לשירותו.

אוסיף עוד כי הנתבעת ציינה כי לא הגישה כל תלונה במשטרה בגין הזיוף הנטען על ידה.

בסיכומה של החקירה, נותרו למעשה הצדדים, באותו מקום בו היו בתחילתה; הנתבעת טוענת כי חתימתה זויפה וכי אינה מכירה את התובע, ומסתמכת היא בעיקר על הוראות סעיף 22 לפקודת השטרות, לפיו לא יכול אדם לחוב בגין שטר, זולת אם חתם עליו.

טענות התובע בהקשר זה, מצדיקות ומצריכות עריכת בירור עובדתי, המצדיקות מתן רשות להתגונן בפני התובענה; אכן, יכול ויש ממש בטענת התובע כי המחאות אחרות במסגרת אותה חתימה כובדו בחשבון הבנק, ואולם הדבר טעון הוכחה וטעון בירור עובדתי; אכן, אי הגשת התלונה אומרת דרשני בהקשר זה, ויכול ויש לאי הגשת התובענה משמעות בהקשר של אמינות ומהימנות הטענה, ואולם בשלב דיוני זה, לא נשקלים שיקולי אמינות ומהימנות; העובדה כי הנתבעת פנתה "לסייע" לבנה בדרך של העמדת חשבון בנק עם המחאות לעזרתו, מלמדת על אפשרות של "חתימה בהרשאה" המרוקנת מתוכן את טענת הזיוף, ואולם גם שאלה זאת, טעונת הוכחה ומצריכה לשמוע לפחות עד נוסף שאינו בין בעלי הדין, והוא הבן – תומר.

נוטה אני לקבל את טענות ב"כ התובע, בהקשר של הסתירות ואי הקונסיסטנטיות של טענות הנתבעת בהקשר זה (רישום שמו של בית העסק שאינו מופעל על ידה, ע"ג ההמחאות, אי הגשת התלונה, אי המענה לשאלה האם המחאות נוספות שאינן חתומות על ידה נפדו מחשבון הבנק) , ואולם מכלול הטענות, עדיין נותר טעון הוכחה ובירור, באופן המצדיק מתן רשות להתגונן בפני התובענה, אם כי בנסיבות עניין זה, מוצדק לעמדתי להתנות מתן הרשות להתגונן בתנאים.

תקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984, מסמיכה את רשם ביהמ"ש להתנות את מתן הרשות להתגונן בתנאים.

יחד עם זאת, פסיקת בתי המשפט סייגה סמכות זאת, ונקבע כי יש להשתמש בסמכות זאת בשיקול דעת, כאשר סיכויי ההגנה הינם דחוקים עד מאוד, ותצהיר ההגנה "כמעט" שאינו מגלה הגנה (ראה לענין זה, א' גורן, "סוגיות בסדר דין אזרחי", מה' 10, עמ' 413, ע"א 219/65 דגני וקורנפלד נ' דגני, פ"ד יט (4) 149 וכן ע"א 680/89 בן אבו שיווק והפצה נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד מה (3) 757).

ייאמר כי ניתן להגמיש את התנאים ולגוונם בצורות השונות של ערובות וערבויות, ההולמות את נסיבות הענין (ע"א (ת"א) 458/80 מיטווך ובניו נ' בראל, פ"מ תשמ"א (1) 476).

נסיבות העניין, וסימני השאלה הרבים העולים מהסתירות, מצדיקים הטלת חיוב בהפקדת ערובה ניכרת, ואני מורה כי לנתבעת תינתן רשות להתגונן בפני התובענה בכפוף להפקדת עירבון בסך של 3,000 ש"ח בקופת ביהמ"ש.

הסכום כאמור יופקד בתוך 45 ימים מהיום, ועם הפקדתו תועבר התובענה לפסים של סדר דין מהיר. ככל שלא יופקד הסכום, ההתנגדות תידחה.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם קרוננפלד
נתבע: שרה חי
שופט :
עורכי דין: