ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תמר אורלי נגד ירדנה מוצרי עור בע"מ :

לפני: כבוד השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא

התובעת
תמר אורלי
ע"י ב"כ עו"ד חנן גאוין
-
הנתבעת
ירדנה מוצרי עור בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מאור ממן

פסק דין

1. בדיון היום ביקשו הצדדים, כי בית הדין יפסוק לפשרה ללא הנמקה מכח סמכותו על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, וזאת לסיום סופי ומוחלט של כל תביעות התובע ת נגד הנתבעת בגין עבודת ה של התובע ת אצל הנתבע ת וסיום עבודת ה. הסכום שיפסק לא יפחת מסך של 15,000 ש"ח ולא יעלה על סך של 22,000 ₪. הסכום שיפסק ישולם בשלושה תשלומים חודשיים שווים ורצופים.

2. לאחר עיון בכתבי בי-דין, ובמסמכים שצורפו להם, הנ ני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע ת פיצויי פיטורים בסך 14,500 ₪ וזאת ב-3 תשלומים חודשיים שווים ורצופים במועדים הבאים:
א. 14.4.13.
ב. 16.5.13.
ג. 14.6.13.

ההמחאות בגין כל התשלומים, ישלחו עד למועד התשלום הראשון לב"כ התובעת.

הסכום הנ"ל, הינו בנוסף לסכומים המופקדים בחברת הביטוח הפניקס כפי שצויין בפרוטוקול הדיון היום. הנתבעת תדאג לשלוח מכתב שחרור לחברת הביטוח הפניקס בצירוף מסמכי השחרור הנחוצים תוך 10 ימים מיום קבלת פסק דין זה עם העתק לב"כ התובעת.

3. לא ישולם סכום כלשהו במועדו, יועמד הסכום כולו לפירעון מיידי וישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

4. כל צד ישא בהוצאותיו.

5. האגרה תוחזר בהתאם לתקנות.

ניתן היום, ג' ניסן תשע"ג, (14 מרץ 2013), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: תמר אורלי
נתבע: ירדנה מוצרי עור בע"מ
שופט :
עורכי דין: