ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת השמירה בע"מ נגד חברת החברת השמירה בע"מה בע"מ :

לפני: כבוד השופטת רוית צדיק

המבקשת:
חברת השמירה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד עזרן מרדכי

-
המשיבה:
רינת שמיר
ע"י ב"כ: עו"ד צפריר אשכנזי

החלטה

בפני בקשת הנתבעת – חברת השמירה בע"מ (להלן- המבקשת) לגילוי מסמכים במסגרתה התבקש בית הדין לתובעת הגב' רינת שמיר (להלן- המשיבה) לחתום על כתב ויתור סודיות רפואית. כן מבוקש לשמור על זכות המבקשת לדרוש צו לגילוי מסמכים ספציפיים ככל שהדבר יידרש לאחר מתן כתב ויתור סודיות רפואית.

המשיבה התנגדה לבקשה.

עיקר טענות המבקשת-
למסמכים הרפואיים הנדרשים במסגרת כתב ויתור סודיות רפואית יש כדי להשליך אור על מחלוקות רבות בין הצדדים וביניהם מועד גילוי מחלת המשיבה, פעולות המשיבה לגילוי מוקדם , השלכות פעולות המשיבה על סיכויי ההחלמה וזכאותה של המשיבה לפנסיית נכות בהקשר לסוגיות אלה.

המסמכים הרפואיים הינם רלבנטיים ומהותיים ללב המחלוקת המתבררת בין הצדדים.
בפי המבקשת טענות שונות לגבי חובתה להפריש כספים לפנסיית נכות , לטענתה המשיבה כלל לא זכאית לקביעת נכות. לשיטתה, קרן הפנסיה נותנת את פנסיית הנכות שלא כדין ואף הוגשה הודעת צד שלישי כנגד קרן הפנסיה. עם זאת המבקשת אינה מערערת על החלטת הועדה הרפואית של קרן הפנסיה אלא טוענת כנג ד קביעתה במסגרת בירור תביעה זו.לפיכך , בחינת בירור מצבה הרפואי של המשיבה רלבנטי לתיק זה.

לא מתקיים במקרה זה חיסיון המונע את גילוי המסמכים, המידע שחשיפתו או גילויו מבוקשים נוגע לבעל הדין עצמו. משבחרה המשיבה לתבוע בשל אי קבלת פנסיה נכות במלואה הסתכנה בחשיפת מלוא תיקה הרפואי.

האיזון הראוי בין האינטרסים המתנגשים מחייב את המשיבה לגלות את כל המסמכים הרפואיים ולחתום על טופס ויתור סודיות רפואית.

מנגד טענה המשיבה-
דרישת המבקשת היא למעשה "מסע דיג" אחר מסמכים רפואיים.

הנסיבות אשר פורטו בבקשה מסגירים את בקשת המבקשת ומכל מקום מדובר בפרטים שגולו או שאינם רבלנטיים ואינם שנויים במחלוקת.

המבקשת אינה מבקשת הבהרות ביחס למסמך מסוים אל א מבקשת ויתור סודיות גורף ומלא שעה שהמידע הרלבנטי כבר פרוס בפניה.

יש צורך בטיעון משמעותי כדי שיהיה בכוחו להסיר חיסיון רפואי.

המבקשת טוענת כי קיימת חשיבות להיסטוריה הרפואית של המשיבה. טיעון זה איננו נכון. ככל שהיתה היא מבטחת את המשיבה במועד, לא היתה המשיבה מלינה כנגד המבקשת. המבקשת לא ביטחה את המשיבה במועד , חרף ההסכם הקיבוצי המחייב אותה לעשות כן ואין מקום לתת למבקשת פרס על מחדליה.

עוד נטען כי ככל שאכן הוגשה הודעה לצד שלישי , לא הועברה היא לידי המשיבה.

אקדים ואציין כי לאחר עיון בבקשה ובתגובה לה בכתבי הטענות שהוגשו לתיק ובצרופותיהם אני סבורה כי דין הבקשה להדחות ואפרט.

כעולה מכתב התביעה עיקר טרונית המשיבה כלפי המבקשת הינה כי המבקשת, בניגוד להסכמים קיבוציים המחייבים אותה, לא ביטחה את המשיבה בביטוח פנסיוני במועד קרי, חצי שנה לאחר תחילת עבודתה אצל המבקשת (בחודש 2.08) , אלא רק לאחר כ- 11 חודשים ( בתאריך 1.8.08). לטענת המשיבה, בתקופה בה היתה אמורה להיות מבוטחת ובפועל לא בוטחה על ידי המבקשת חלתה היא וכ יום אין בנמצא חברת ביטוח אשר תיאות לבטחה. בנסיבות אלה תובעת היא פיצוי מהמבקשת בגין העדר ביטוח במועד בו היה עליה לעשות כן בהתאם להסכמים הקיבוציים .

מקובלת עלי עמדת המשיבה כי בנסיבות אלה המידע הרלבנטי עניינו במועד בו נתגלתה המחלה. עיון במסמכים שצורפו ע"י המשיבה (סיכומי האשפוז ,החלטת המל"ל) מעלה כי המידע הרלבנטי כפי שה וגדר לעיל, נלמד ממסמכים אלה ולא ברור מדוע נדרש אישור כה גורף וכוללני כויתור כללי על סודיות רפואית.

הדברים נכונים ביתר שאת שעה שמדובר במסמכים בעלי חיסיון רפואי ואין לקבל את עמדת המבקשת לפיה משבחרה המשיבה לתבוע בשל אי קבלת פנסיית נכות במלואה "הסתכנה" בחשיפת מלוא תיקה הרפואי. אין מדובר בתביעה כנגד קרן הפנסיה וממילא מלוא תיקה הרפואי איננו דרוש כדי לברר את השאלות שבמחלוקת בתיק דנן.

ככל שבמסגרת ההליכים בפנינו יתעורר צורך במסמך נוסף ספיציפי ורלבנטי תהא רשאית המבקשת לבקש גילוי או עיון באותו מסמך , עם זאת בשלב זה נוכח המחלוקות בין הצדדים ובשים לב למסמכים אשר הוגשו, לא מצאתי מקום ליתן צו גורף וכוללני כמבוקש.

לאור האמור לעיל , הבקשה נדחית.
המבקשת תשא בהוצאות הבקשה בסך של 2,000 ₪.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ג, (14 מרץ 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חברת השמירה בע"מ
נתבע: חברת השמירה בע"מ
שופט :
עורכי דין: