ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ל. מגדלים בע"מ נגד א. דורי בניה בע"מ :


בפני כבוד השופטת לימור ביבי-ממן

מבקשת

א. דורי בניה בע"מ

נגד

משיבה

א.ל. מגדלים בע"מ

החלטה

בפני בקשה להוצאת תצהיר משלים מתיק בית המשפט ולחילופין התנגדות לכל הרחבת חזית המפורטת במסגרתו ומחיקת סעיפים המהווים הרחבת חזית כאמור .
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לבקשה הנני מוצאת לקבל הבקשה באופן חלקי וכפי שיפורט להלן.

1. בקליפת האגוז - התביעה בפני כוללת תביעת המשיבה לתשלום בגין שירותי עגורן אשר סופקו למבקשת ואשר לא שולמו בגין החודשים מאי –יולי 2011 ותביעה שכנגד, במסגרתה נתבעים נזקים אשר אירעו למבקשת, לטענתה, כפועל יוצא מאספקת השירותים באופן חלקי וכן, מהפסקתם בלא הודעה מוקדמת.

2. במסגרת החלטתי מיום 10/7/12 קבעתי כי המשיבה תגיש תצהירי עדות ראשית בתביעה ובתביעה שכנגד בתוך 60 יום ואילו המבקשת תגיש תצהירים כאמור בתוך 60 יום ממועד קבלת תצהירי המשיבה.

3. הצדדים הגישו תצהירים כאמור וכן, קיימו הליך גילוי מסמכים.

4. במסגרת הדיון מיום 21/2/13 הודיע ב"כ המשיבה כי הוא מתכוון להגיש תצהיר משלים אשר תוכנו: "בחור בשם גיאורגי, ששוחח עם הנתבעת והודיע לה על הפסקת העבודה." לטענת ב"כ המשיבה התצהיר לא הועבר בשל תקלה ואולם, הטענה עולה מתצהיר המשיבה ומשכך, לא מדובר בטענה מפתיעה.

5. לאור ההודעה האמורה לרבות תוכן התצהיר כפי שהובהר כי יוגש, הותר למשיבה להגיש תצהיר משלים תוך שהמבקשת שומרת על זכותה להגיש תצהיר משלים מטעמה.

6. ביום 27/2/13 הוגש תצהיר כאמור ומיד לאחר הגשתו הגישה המבקשת בקשה להוצאתו מתיק בית המשפט ולחילופין למחיקת סעיפים בתצהיר המהווים הרחבת חזית. הבקשה הועברה לתגובה והתגובה לתשובה.

7. לאחר שעיינתי בכתבים לרבות בכתב התביעה הראשוני, כתב ההגנה אשר הוגש בתביעה שכנגד , בתצהיר הראשוני אשר הוגש על ידי המשיבה ובתצהיר המשלים, אינני סבורה כי יש להוציא את התצהיר מתיק בית המשפט הואיל וחלקים ממנו עומדים בהצהרה כפי שהוצהרה על ידי ב"כ המשיבה וכן, אינם מהווים הרחבת חזית . יחד עם זאת, הנני סבורה כי חלקים ניכרים מהתצהיר מהווים הרחבת חזית ומשכך, דינם מחיקה מהתצהיר.

8. כך, את זירת המחלוקת בין הצדדים קובעים הצדדים במסגרת כתבי הטענות מטעמם. בתיק זה, הוגשו כאמור, הן תביעה והן תביעה שכנגד. לצרכי תצהירי המשיבה, זירת המחלוקת הינה טענותיה כפי שעלו במסגרת כתב התביעה וכן, כתב ההגנה לתביעה שכנגד.

9. לאחר שעיינתי בכתבים הרלוונטיים וכן, בתצהיר הנני מוצאת כי יש ממש בטענות ולפיהן יש למחוק הסעיפים להלן מהתצהיר המשלים:

א. סעיפים 6 ו – 7 – נוגעים למחדל המבקשת לבצע תשלום בגין חודש 4/11 או קודם לתשלום בגין חודש מאי 2011– הטענה בדבר עיכוב בתשלום בגין חודש זה לא הועלתה בכתבי הטענות אשר בשניהם ההתייחסות הינה רק לעיכוב בתשלום המחל מחודש מאי 2011. בהקשר לטענה זו הנני מוצאת להוסיף ולציין כי הנני רואה בחומרה הוספת טענה זו המהווה מקצה שיפורים לאחר דיון אשר התקיים בפני בית המשפט במסגרתו , בדיון מחוץ לפרוטוקול, הבהרתי לב"כ המשיבה הבע ייתיות לכאורה הכרוכה בהסתמכות על סעיף 8 להסכם בין הצדדים בנסיבות בהן במסגרת תצהירו לכאורה לא בשל המועד לתשלום בגין חודשים יוני ויולי ואילו בגין חודש מאי היה ניכוי קטן יחסית. לא למותר להוסיף ו לציין כי האמור בסעיפים אלו זה אף חורג מהצהרת ב"כ המשיבה בכל הנוגע ליעוד התצהיר המשלים הנסב , כטענתו, רק על ההודעה המוקדמת אשר נמסרה טלפונית למבקשת על ידי עובד מטעם המשיבה.

ב. האמור בסעיפים 5, 8 , 10 ו – 11 לתצהיר- המשיבה טענה , במסגרת תצהיר העדות הראשית הראשון אשר נמסר מטעמה כי מסרה הודעה על הפסקת השירותים מהטעם שנקלעה למצוקת עובדים כפועל יוצא מפעולות חקירה אשר היו כלפיה באותו זמן ותו לא . האמור בסעיפים אלו חורג מהטענה האמורה באשר במסגרת סעיפים אלו טוענת הנתבעת כי מסרה ההודעה כאמור כפועל יוצא מהפיגורים בתשלום וכן, טוענת המשיבה כי הפסקת העבודה נובעת מדרישות המבקשת להעסקת עובדים בשעות מעל המותר – טענות שבא זכרן לראשונה במסגרת התצהיר המשלים. לא למותר לציין כי הטענות האמורות אף לא עלו במסגרת תחלופת המכתבים בין הצדדים אשר נעשתה עובר להפסקת העבודה.

10. אשר על כן , הנני מורה על מחיקת הסעיפים האמורים מהתצהיר המשלים באשר הם מהווים הרחבת חזית. המבקשת רשאית להגיש תצהיר משלים מטעמה בכל הנוגע ליתרת הסעיפים בתצהיר המשלים בהתאם למועד אשר נקבע על ידי במסגרת הדיון מיום 21/2/13. נושא ההוצאות יובא לידי ביטוי בסיום ההליך.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ל. מגדלים בע"מ
נתבע: א. דורי בניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: