ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב קלימי נגד הכשרה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובע

יעקב קלימי

נגד

נתבעת

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי, הנוירולוגי, הא.א.ג והתעסוקתי-שיקומי.

בהתאם לסמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי ובתחום הא.א.ג עקב תאונת הדרכים מיום 3.12.10.

לפיכך, אני ממנה בזאת את פרופ' מיכאל סודרי כמ ומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי ואת ד"ר מרדכי הימלפרב כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הא.א.ג על מנת שיחוו דעתם בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים מיום 3.12.10 כל אחד בתחומו. המומחה בתחום הא.א.ג. יחוו ה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגי.

באשר למומחה בתחום התעסוקתי-שיקומי- כנהוג בתיקים מסוג זה, ובהתאם להלכה הפסוקה, אין מקום להידרש לבקשה למינוי מומחה בתחום התעסוקתי-שיקומי בשלביו המקדמיים של התיק ובטרם הוגשו חוות דעת המומחים הרפואיים. עם התקדמות ההליכים בתיק, וככל שיהיה צורך בכך,בית המשפט ישוב ויעיין מחדש בבקשה.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות הדעת.

מינוי המומחה ייכנס לתוקף ביום 4.4.13.

שכר טרחת המומחה בתחום האורטופדי יעמוד על סך 4, 500 ₪ בצירוף מע"מ. שכר טרחת המומחה בתחום הא.א.ג יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 28.2.13.

בנוסף לאחר קבלת כל חוות דעת המומחים יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובע יגיש תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת כל חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב הנזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובע.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 3.3.13 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 9.10.13

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתן היום, ב' ניסן תשע"ג, 13 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב קלימי
נתבע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: