ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יולי גרוסמן נגד ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובע

יולי גרוסמן

נגד

נתבעת

ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

החלטה

בפניי בקשה מטעם הנתבעת למינוי מומחה רפואי בתחום הגסטרואנטרולוגיה.זאת, בגין מחלת הקרוהן ממנה סובל התובע ולגבי השפעתה על כושרו התעסו קתי.

בהתאם לסמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – התקנות) ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום הגסטרואנטרולוגיה, עקב מחלת הקרוהן שאובחנה אצל התובע.

לפיכך אני ממנה בזאת את ד"ר אליהו גילון, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הגסטרואנטרולוגיה, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע, בגין מחלת הקרוהן שאובחנה עובר לתאונת הדרכים נשוא תיק זה, וללא קשר אליה.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס לשאלת השפעת המחלה על תוחלת חייו של התובע, והאם יש בה כדי להשפיע על קיצור תוחלת חייו. כמו כן, מתבקש המומחה להתייחס להשפעת המחלה על כושר עבודתו ותעסוקתו של התובע.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

מינוי המומחה ייכנס לתוקף ביום 19.4.13.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 20.2.13.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובע יגיש לתיק תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת כל חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובע.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 20.3.13 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 6.10.13.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתן היום, ב' ניסן תשע"ג, 13 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יולי גרוסמן
נתבע: ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
שופט :
עורכי דין: