ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תעמל מזרע אלקטרה נגד עזרא דואק :

בפני כבוד השופט דוד גדעוני
התובעת
תעמל מזרע אלקטרה ח.פ 570051615

נגד

הנתבע
עזרא דואק


נוכחים:
ב"כ התובעת עו"ד ליאור עמר ונציג התובעת מר מורן שחר – סמנכ"ל כספים
ב"כ הנתבע עו"ד איתן להמן והנתבע

פרוטוקול

ב"כ הנתבע: אין מחלוקת כי הנתבע לא העביר את הכסף בהתאם לאמור בסעיף 1 לפסק הדין.

הנתבע: לצערי ולשמחתי היו לי שתי חתונות בשנה שעברה וגם בעסקים לא הצלחתי כל כך ובגלל זה אני לא יכול לשלם את הכסף. אוכל לשלם תוך חודשיים מהיום. אינני מתווכח עם כך שביזיתי את החלטת בית המשפט וביזיתי אותה.

ב"כ התובעת: אין לי מה להוסיף.

ב"כ הצדדים: הגענו להסכמה לפיה פסק הדין יתוקן באופן הבא:
המועד להפקדת הסכום ע"י הנתבע בידי ב"כ כקבוע בסעיף 1 לפסק הדין יוארך עד ליום 16/06/13. הסכום שיופקד יהיה הסכום שצויין בסעיף 1 לפסק הדין בתוספת ההצמדה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם בין הצדדים. ככל שלא יופקד הסכום בתוך המועד האמור, יהיה חייב הנתבע לשלמו לתובעת במישרין ולאלתר, והתובעת תהיה רשאית לפעול לגבייתו לרבות על דרך של נקיטת הליכי הוצאה לפועל.
יתר הוראות פסק הדין בדבר הפעולות שיש לנקוט לאחר הפקדת הסכום יעמדו בעינם.
נבקש לתת תוקף של פסק דין להסכמה זו ולטעון בקצרה להוצאות ההליך הזה.

ב"כ התובעת: מדובר בהליך שני בפני בית המשפט כאשר בהליך הראשון נפסקו לזכות התובעת 1,000 ₪ בלבד. אי קיום פסק הדין ברורה למעלה מכל ספק ולפיכך נבקש לחייב בהוצאות ראליות את הנתבע.

ב"כ הנתבע: גם בפעם שעברה וגם היום הגענו להסכמה. לא ראוי בנסיבות אלה לפסוק הוצאות. אם לא יעמוד בזה יוכלו לקבל הרבה יותר מעוד 1,000 ₪. נקווה שלא יגיעו לה. מעבר לזה הצבעתי על המחדלים של המבקשת. ראשית לא הוגש תצהיר, שנית הוגש תצהיר של אדם שאין לו יד בענין, מעבר לכך אם היתה נכונות אמיתית לא היה צורך לפנות לכאן.
מדובר לא על מקרה של זדון אלא על מקרה של כשלון כלכלי. לא צריך להתעמר בנתבע שיש לו חוב. לא שהוא נהנה מפירות העמל.

הנתבע: בכל מקרה כל הסכום שאני אשלם יהיה צמוד למדד כפי שנקבע בהסכם של התובעת.

החלטה ופסק דין

  1. ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים כפי שנרשמו לעיל.
  2. בנסיבות הענין ובשים לב להתנהלותו של הנתבע מחד גיסא, ולכך שהליכי הבקשה הסתיימו בהסכמה מאיד גיסא, ישא הנתבע בהוצאות התובעת בסך של 1,000 ₪.

ניתנה והודעה היום ג' ניסן תשע"ג, 14/03/2013 במעמד הנוכחים.

דוד גדעוני, שופט

הוקלד על ידי גלית טוביאנה


מעורבים
תובע: תעמל מזרע אלקטרה
נתבע: עזרא דואק
שופט :
עורכי דין: