ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ענבל רובין נגד המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול" :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעת

ענבל רובין

נגד

נתבעת

המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול"

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי, הנוירולוגי, הפלסטי, הא.א.ג, הפסיכיאטרי, והפה והלסת.

בהתאם לסמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – התקנות) ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי, הפה ולסת, הא.א.ג והפסיכיאטרי, עקב תאונת הדרכים מיום 22.5.12 (להלן – התאונה).

לפיכך, אני ממנה בזאת את פרופ' אלכסנדר בלנשקטיין, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום ה אורטופדי; המומחה בתחום האורטופדי יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחים בתחום הנוירולוגי והפלסטי .

בנוסף, אני ממנה זאת את ד"ר יוסף ניסן, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפה ולסת ואת דורון הלפרין, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הא.א.ג.

לגבי הבקשה למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי- לא ברור מהמסמך שצורף האם יש קשר סיבתי בין התאונה לבין הטיפול הנפשי שעוברת בתובעת. התובעת רשאית לצרף מסמכים נוספים המהווים ראשית ראיה למינוי המומחה. לאחר צירוף המסמכים, תשקל הבקשה מחדש.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובע ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות הדעת.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף ביום 22.5.13.

שכר טרחת כל אחד מהמומחים יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומח ים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות . אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 13.3.13.

בנוסף, לאחר קבלת כל חוות דעת המומחים יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעת תגיש תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת כל חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב הנזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 17.3.13 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 6.11.13.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתן היום, ב' ניסן תשע"ג, 13 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ענבל רובין
נתבע: המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול"
שופט :
עורכי דין: