ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רונן יואף נגד קדרון תעשיות חומרים בע"מ :

בפני כבוד השופטת מרים אילני

תובע

רונן יואף

נגד

נתבעים

  1. קדרון תעשיות חומרים בע"מ
  2. הפניקס חב' לביטוח בע"מ

החלטה

לפני בקשה למינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט בתחומי: נוירולוגיה, עיניים, פה ולסת, א.א.ג., פסיכיאטריה ושיניים, בהליך המתנהל לפי פקודת הנזיקין.

בכתב התביעה נטען כי התובע, יליד 17.2.73, נפגע בתאונת עבודה כעובד של הנתבעת ביום 20.7.2005 בעת שנפל עליו שק כבד במשקל טון. הוא נחבל בפניו ובגופו, וועדה רפואית של הביטוח הלאומי קבעה לו שורת נכויות זמניות וכן נכות צמיתה בתחום הנפשי (10%) ובתחום העיניים ( ככל הנראה 19% - יש טעות קולמוס בפירוט הסעיפים בנוגע לנכות בעיניים אך מן הפרוטוקולים עולה כי זאת כנראה הכוונה) .

בתצהיר שהגיש התובע ביום 9.1.13 לתמיכה בבקשתו, הצהיר התובע כי מצבו הכלכלי קשה ביותר ואינו מאפשר לו לממן חוות דעת רפואיות כדי לבסס את תביעתו. התובע פירט את הוצאותיו החודשיות (בין היתר: 2000 ₪ לשכר דירה, 1500 ₪ על חינוך ומאות שקלים עבור טיפולים), ציין כי הוא בחריגה בחשבון (כ- 25,000 ע"פ התדפיס שצירף) וכן חובות כבדים נוספים בשל הלוואות שנטל.

הנתבעות מתנגדות לבקשה. לטענתן הכנסתו של התובע לאחר התאונה השביחה והיא מאפשרת לו את מימון המומחים (לרבות גמלאות מל"ל שקיבל והלוואות שנטל), וכן מן הטעם שאין חסרון כיס מהווה נימוק מספיק כשלעצמו להטלת עלות המומחים על כתפי הצדדים שכנגד.

לפי תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין"), בעל דין החפץ להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, נדרש לצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת מומחה, לפי העניין. עם זאת, הסיפא לתקנה מאפשרת לבית המשפט לסטות מן הכלל האמור ולפטור בעל דין מצירוף חוות דעת, וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו. לצידה, תקנה 130(א) לתקנות סדר הדין קובעת כי בית המשפט רשאי, לאחר שנתן לצדדים להשמיע טענותיהם, למנות מומחה מטעמו לעניין שבמחלוקת.

בפסיקה נקבעו קווים מנחים למצבים בהם בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו לפטור מהגשת חוות דעת ולמנות מומחה מטעמו. ככלל, נפסק כי על התובע לעמוד במבחן משולש: נסיבות מיוחדות המצדיקות לפטור את התובע מצירוף חוות דעת, סיכוי סביר שהתביעה תתקבל ולו לכאורה, וראשית ראיה לקיומה של נכות (בר"ע (ב"ש) מאיר אמויאל נ' פלונית [פורסם בנבו], 15.8.2006).

הלכה היא, כי חסרון כיס עשוי להוות טעם המצדיק פטור כאמור, אולם נקבע כי להבדיל מפטור מאגרה שנעשה על חשבון המדינה, הפטור מהגשת חוות דעת עשוי לבוא על חשבון הצד שכנגד, ולכן על מבקש הפטור נטל הוכחה כבד להראות שאין באפשרותו לממן חוות דעת מטעמו (רע"א 8998/10 אלישע בע"מ נ' מחמוד זובידאת, [פורסם בנבו] 15.8.2006, פסקה 4; רע"א 4928/11 יאיר תותיה נ' מובדא, [פורסם בנבו] 28.12.2011, עמ' 9).

לאחר שבחנתי טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להידחות.

הגם שבמקרה דנן, ניתן לומר, בזהירות המתחייבת, כי יש סיכוי סביר כי התביעה תתקבל ולו לכאורה (נוכח הפסיקה הרווחת בקשר לתאונות עבודה), וכי קיימת ראשית ראיה לקיומה של נכות (נוכח קביעות המל"ל), לא שוכנעתי כי מצבו הכלכלי של התובע מצדיק מינוי מומחה מטעם בית המשפט.

התובע אמנם הצהיר כי הוא מתמודד עם קשיים כלכליים לא פשוטים ואולם בקשיים כלכליים כשלעצמם, אין כדי להצדיק מינוי מומחה מטעם בית המשפט.

התובע הצהיר כי הוא משתכר 6,500 ₪ לחודש וכי אשתו צפויה לקבל הבטחת הכנסה בסך של 2,000 ₪ לחודש. התובע תיאר בתצהיר כי לווה מקרוביו סך של 100,000 ₪ אך לא תיאר ניסיונות ללוות סכומים נוספים, נמוכים בהרבה , לצורך מימון חוות דעת.

מכל הטעמים הנ"ל אני דוחה את הבקשה. לנוכח קשייו הכלכליים של התובע איני עושה צו להוצאות.

התובע יודיע עד ליום 15.4.13 האם בכוונתו להגיש חוות דעת מטעמו. לאחר המועד האמור יוקצבו מועדים להגשת תצהירים.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רונן יואף
נתבע: קדרון תעשיות חומרים בע"מ
שופט :
עורכי דין: