ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פזגז ירושלים בע"מ נגד שמואל לוי :


בפני כבוד הרשם הבכיר ניר נחשון

המבקש:

שמואל לוי

-נגד-

המשיבה:

פזגז ירושלים בע"מ

החלטה

1. לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 15/1/13 בהיעדר הגשת כתב הגנה בהתאם למועדים הקבועים בתקנות. לטענת המבקש, כתב התביעה מעולם לא נמסר לידיו ולראשונה נודע ל ו אודות התביעה ביום 27/2/13 עת נמסר לו פסק הדין באמצעות דואר ישראל.

2. אומנם לדידו, מען המצאת כתב התביעה באמצעות הדבקה על הדלת הינו מען של דירה השייכת לו ואולם, משנת 2003 ואילך דירה זו מושכרת לדיירים בשכירות חופשית ואילו מ קום מגוריו הקבוע הינו ברח' גבעת שאול 35 בירושלים.

3. לטענת המבקש מתצהירו של השליח מטעם המשיבה מיום 29/10/12 עולה, כי הוא לא פעל בשקידה ראויה וסבירה כמתחייב.

4. לגופן של טענות המשיבה בכתב התביעה טוען המבקש, כי מכרטסת שצורפה לכתב התביעה כנספח א' ניתן ללמוד כי חלק מהתביעה התיישן וכן, כי בכרטסת מופיע שמו של השוכר שמעון גולדשמיד החל מיום 15/7/09. עוד טוען המבקש, כי החל משנת 2003 ועד ליום 28/2/09 שכר את הדירה מר דוד הדס ומכאן שהחובות בגין אותן שנים שייכים לו.

5. המשיבה מתנגדת בתגובתה לבקשה וטוענת, כי פסק הדין הומצא למבקש כדין עוד ביום 28/1/13 ולא כפי שנטען על ידי המבקש ביום 27/2/13. משכך, המבקש הג יש את הבקשה באיחור. עוד טוענת התובעת, כי כתב התביעה נמסר לנתבע כדין. באשר לטענות הנתבע לסיכויי הגנה טוענת המשיבה, כי אין למבקש כל הגנה אפשרית. המבקש הודה, כי הינו בעל הדירה בה הותקן מונה הגז. כמו כן, עסקינן במונה גז שהוזמן על ידי המבקש והוא נרשם כבעליו ולא טרח לבצע העברת בעלות עליו.

דיון ומסקנות:

6. על פי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 בקשה לביטול החלטה או פסק דין שניתנו במעמד צד אחד תוגש תוך 30 יום מיום שהומצאו לידי בעלי הדין שנגדם נתנו. אף לשיטת המשיבה, לפיה, פסק הדין נמסר לידי המבקש ביום 28/1/13 נדמה, כי הבקשה הוגשה לבית המשפט ביום 28/2/13 בתוך המועד הקבוע בתקנות.

7. בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד יש לבחון תחילה את סיבת המחדל ולאחר מכן, את סיכויי ההצלחה של המבקש באם יבוטל פסק הדין.

כפי שנפסק ברע"א 4680/92 בן ציון נ' הנאמן על נכסי בן ציון, פ"ד מח (1)830,

" העילות האפשריות לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד הינן שתיים: האחת, ביטול מתוך חובת הצדק והשנייה, ביטול מכוח שיקול דעתו של בית המשפט. מקום בו החליט בית המשפט בהיעדרו של מבקש הביטול אף שלא הי ה רשאי להחליט בהיעדרו, כגון שהמבקש לא הוזמן, קמה למבקש עילת ביטול מתוך חובת הצדק. הפגם שנפל בהליך, בשל מתן ההחלטה במעמד צד אחד, מהווה עילה מספקת לביטול ההחלטה".

8. לאחר ששקלתי את כל השיקולים הצריכים לעניין ובין היתר, בשים לב, לכך, כי ספק בעיני באם מסירת כתב התביעה בוצעה כדין מחד ומאידך, לאור סיכויי ההגנה הלכאוריים הקיימים למבקש, סבורני, כי לא ניתן להותיר פסק הדין על כנו שכן, הדבר עלול לגרום לעיוות הדין והצדק. באיזון הראוי שבין החובה לשמור על סדרי הדין מחד לבין החובה לשאוף לעשיית צדק נדמה כי במקרה זה, נוטה הכף לטובת המבקש. התרשמתי, כי מחדל המבקש ככל שקיים נעשה בתום לב. כמו כן, מידת ההפרה הינה פעוטה וזניחה ואין בה כדי לקפח את זכויות היסוד של המשיבה. באיזון בין האינטרסים המנוגדים של הצדדים ניתן לרפא הפגם באמצעות פסיקת הוצאות הולמות אשר יש בהן כדי למחול לרשלן על מחדלו.נוכח האמור אני מורה על ביטול פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות בסך 1,000 ש"ח אשר ישולמו לתובעת תוך 30 יום מהיום וללא קשר לתוצאות ההליך.

9. פסק הדין מבוטל בזאת. הנתבע יגיש כתב הגנתו בתוך 30 יום מהיום.

המזכירות תדאג לשלוח עותק מהחלטה זו לצדדים בדואר רשום.

כמו כן, המזכירות תדאג לקבוע מועד לישיבה מקדמית בהתאם ליומני.

ניתנה היום, א' ניסן תשע"ג, 12 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פזגז ירושלים בע"מ
נתבע: שמואל לוי
שופט :
עורכי דין: