ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'ואמיס חמודי נגד דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ :

לפני:

כבוד הרשם מוסטפא קאסם

התובע
ג'ואמיס חמודי
ע"י ב"כ: עו"ד פיראס סעדי

-

הנתבעת
דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שי עומר

פסק דין

1. לפניי תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת ופיצוי בגין אי הפרשה לקרן פנסיה.
2. במסגרת הדיון שהתקיים היום הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"בהמלצת בית הדין ומבלי שצד מודה בטענות משנהו, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק בין 0 ₪ ל – 6,642 ₪, הכל בהסתמך על כתבי בי – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות נוספות.
עוד מוסכם כי הנתבעת תפנה למשטרת ישראל ותודיע לה כי היא חוזרת בה מהתלונה שהוגש כנגד התובע, וזאת בתוך 7 ימים מהיום.
הצדדים מתחייבים לשמור תוכן הסדר זה ביניהם בלבד.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופה העבודה וסיומה".
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
3. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, ולאחר ששמעתי את הצדדים, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 31(ג) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט - 1969, הנני מחייב את הנתבעת למסור לתובע, בתוך 10 ימים מיום קבלת פסק הדין, מכתב לשחרור הכספים שנצברו בעבורו בחברת הביטוח הפניקס (לרבות תגמולים חלק עובד ומעביד והסכום שהופרש ע"ח פיצויי פיטורים).
יחד עם זאת, כל סכום שנצבר בעבור התובע ע"ח פיצויי פיטורים העולה על 5, 200 ₪ יוחזר לנתבעת.
ככל שהסכום שנצבר בעבור התובע ע"ח פיצויי פיטורים בחברת הפניקס הוא פחות מהסך של 5, 200 ₪, הנתבעת תשלם את ההפרש, עד לסך הנ"ל בלבד , ישירות לתובע בתוך 30 יום מהיום, אחרת ההפרש יישא הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.
4. הצדדים רשאים לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות ערעור על פסק הדין תוך חמישה עשר יום מיום קבלתו.
5. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים בדואר, כמקובל.

ניתן היום, ב' ניסן תשע"ג, (13 מרץ 2013), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: ג'ואמיס חמודי
נתבע: דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ
שופט :
עורכי דין: