ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פטרו טק בע"מ נגד סטניסלב פוגרבנוי :


בפני כבוד הרשם אריה ביטון

מבקש

סטניסלב פוגרבנוי

נגד

משיבה

פטרו טק בע"מ

החלטה

1. לפניי מונחת בקשה להעברת הדיון מחוסר סמכות מקומית לבית משפט השלום בעפולה, אשר הוגשה במסגרת התנגדות לביצוע שטר.

טענות הצדדים

2. לטענת המבקש, מקום מגוריו הינו בעפולה, המוסך המנוהל על ידיו ממוקם בנצרת עילית והסחורה סופקה לו במקום זה. מכאן, שיש להעביר את התיק לדיון בבית משפט השלום בעפולה. לעומתו, המשיבה מבקשת להותיר את הדיון בהתנגדות בבית משפט השלום בתל אביב. לטענתה, המגיש בקשה לביצוע שטר חייב לפרט בה מי הוא בית המשפט המוסמך לדון בהליך, למקרה שתוגש התנגדות, ובענייננו, המשיבה ציינה את בית המשפט השלום בתל-אביב כמקום השיפוט לעניין הסמכות המקומית .

3. יתר על כן, לטענת המשיבה, עולה מתצהירו של המבקש כי ההתקשרות עימה נעשתה בטלפון, אל מול איש מכירות מטעמה, ממנו הזמין המבקש ס חורות לבית העסק שלו. במקרה שכזה, כאשר המציע שומע את הסכמת הניצע, נכרת הסכם במקום שמיעת הסכמתו. מכאן, שהמקום בו נוצרה ההתקשרות הוא משרדיה של המשיבה הממוקמים בחולון, ועל כן, הסמכות המקומית לדון בתיק נשוא הבקשה הינה לבית משפט השלום בתל-אביב.

4. משיב המבקש בעניין זה וטוען, כי הצעת המבקש ניתנה בטלפון בנצרת עילית ונמסרה למשיבה ו/או לנציגה. הודעת הקיבול ניתנה במשרדי המשיבה בחולון ונשלחה לאחר מכן למבקש בנצרת עילית. מכאן, מקום יצירת ההתחייבות, לטענתו, הינו בנצרת עילית. כמו כן, באשר למקום שנועד לקיום ההתחייבות, לא סוכם בין הצדדים על מקום.

דיון והכרעה

5. בענייננו עומדת לה תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984 (להלן: "התקנות"), במסגרתה נקבעו החלופות השונות לעניין סמכות השיפוט המקומית הנתונות לשיקול דעתו של התובע באשר למקום שבו תוגש תביעתו. אכן, כטענת המבקש, בהתאם לחלופה הראשונה, ניתן להגיש את התביעה במקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, היינו בעפולה. כמו כן, בהתאם לחלופה הרביעית, ניתן להגיש את התביעה במקום המסירה של הנכס, היינו בנצרת עילית. יחד עם זאת, לטענת המשיבה, הגישה היא את התביעה לבית משפט השלום בתל-אביב, בהתאם לחלופה השנייה, לפיה הסמכות המקומית מוקנית לבית המשפט שבאזור שיפוטו נוצרה ההתחייבות.

6. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, מצאתי כי עיקר המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב חלופה זו. בענייננו, אין מחלוקת בין הצדדים כי ההתקשרות נעשתה באמצעות הטלפון, ועל כן, הפרשנות המקובלת לעניין מקום יצירת ההתחייבות הינה כי הסמכות המקומית לדון בתובענה שעילתה בחוזה, הינה במקום מסירתה של הודעת הקיבול, היינו במקום מושבו של המציע (ראו: דניאל פרידמן ונילי כהן, חוזים, כרך א', עמ' 208-209 (1991). במקרה דנן, הסכמתו של המבקש לעניין רכישת סחורות מהמשיבה התקבלה במשרדי החברה הממוקמים בחולון, ומכאן , מקום יצירת ההתחייבות בין הצדדים הינו בחולון. לא מצאתי לקבל את טענת המבקש לפיה מהווה הוא המציע ואילו המשיבה היא הניצע. עובדות המקרה המתוארות בבקשה ובהתנגדות עצמה מעידות כי המצב הינו הפוך.

7. לאור האמור לעיל, מצאתי כי המשיבה הגישה את תביעתה בהתאם לתקנה 3(א)(2) לתקנות ולפי זכותה בדין לבחור בין החלופות השונות העומדות לרשותה. על כן, הסמכות המקומית נתונה אכן, לפי חלופה זו, לבית משפט השלום בתל-אביב אליו הוגשה התביעה .

8. אשר על כן, הנני דוחה את הבקשה להעברת הדיון . הדיון בהתנגדות יתקיים במועדו במקום שבו נקבע הוא מלכתחילה. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

9. המזכירות תמציא החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013 , בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פטרו טק בע"מ
נתבע: סטניסלב פוגרבנוי
שופט :
עורכי דין: