ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'מיל והדאן נגד טל דותן :

לפני: השופט אייל אברהמי, סגן הנשיאה

המבקש :
טל דותן
ע"י ב"כ: עו"ד יפית אופק
-
המשיב :
ג'מיל והדאן
ע"י ב"כ: עו"ד יונתן כותאב

החלטה

בפניי בקשת הנתבעת לצירוף נתבע נוסף, מר מוסא דרגמא, הואיל והיה לטענתו קבלן שהעסיק בפועל את התובע. הבקשה הועלתה בעל פה בדיון המוקדם, ובו ענה ב"כ התובע כי הוא סבור שיש לצרף את הראיס. הנתבעת נדרשה להגיש הבקשה בכתב. ביום 6.3.13 הוגשה בקשה לבית הדין, אך במערכת הנט נרשם כי הוגשה בטעות, ללא פירוט של תוכנה. ביום 20.2.13 הוגשה תגובת התובע לפיה הוא מתנגד לבקשה לצירוף מר דרגמא כנתבע נוסף. הנתבעת נדרשה להגיש הבקשה, אולם למרות חלוף הזמן לא עשתה כן. לפיכך נקבע בהחלטה מיום 13.3.13 כי שאלת צירופו של מר דרגמא לא תידון.

עם זאת, ביום 14.3.13 הגישה הנתבעת הבקשה, תגובתה לתגובת התובע, תצהיר מצורף, ואישור על הגשת הבקשה ביום 6.3.13. כן צורפו לבקשה מסמכים בכתב יד עליהם נרשם ונחתם כי מר דרגמא קיבל סכומים מהנתבעת עבור עבודות קבלניות, כמפורט במסמכים.
לנוכח זאת, ההחלטה מיום 13.3.13 מבוטלת, והבקשה תידון כמבוקש.

הכרעה

לטענת הנתבעת מר דרגמא הוא שהעסיק את התובע כקבלן, בעוד היא קיימה יחסים חוזיים מול הקבלן בלבד, ולא מול התובע. לפיכך ביקשה לצרפו כנתבע או למצער כצד ג'.

לטענת התובע בתגובתו מיום 20.2.13, אין לצרף את מר דרגמא כנתבע נוסף הואיל ולטענתו הנתבעת היא מעסיקתו של התובע ולא מר דרגמא, לנוכח אישורי הכניסה שניתנו לתובע עליהם רשומה הנתבעת, וכן בשל כך שלא צורפו לבקשה הסכמים או חשבוניות למעט המסמכים האמורים לעיל.

בהתאם להלכה, יש לצרף לדיון כנתבעים את כל המעסיקים הפוטנציאליים, במקרה בו עולה שאלת זהות המעסיק.
בע"ע (ארצי) 56413-02-12 מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ – זיד חרפוש (ניתן ביום 29.5.12), נקבע כי ראוי במקרים כגון אלו לצרף את המעסיק הפוטנציאלי כנתבע נוסף, חלף צירופו כצד ג'. באותו עניין נאמר כך:
"בתיקים מעין אלה, בהם מתעוררת שאלת זהות המעביד, יעילות הדיון וקביעת חיובי הצדדים מצדיקה צירוף כל אלה שלכאורה אפשר שהם בגדר המעבידים לדיון, על מנת שבית הדין יבחן על פי מלוא הראיות את שאלת מיהות המעביד, ויקבע באופן שיחייב את כלל הצדדים, את חבויות המעביד כלפי העובד התובע."
(ראו גם ע"ע (ארצי) 33625-04-12 רשת עמל 1 נ' אביעוז (ניתן ביום 24.1.13)).

בנסיבות אלו, צירופו של מר דרגמא כנתבע הינו נדרש, על מנת שהתמונה המלאה תהיה בפני בית הדין.

סוף דבר
מר דרגמא, ת.ז. XXXXXX489, כפר טובס, יצורף כנתבע מס' 2 כמבוקש.
הנתבעת תמציא כתב התביעה, כתב ההגנה מטעמה והעתק החלטה זו למר דרגמא, הנתבע 2, תוך 10 ימים ותודיע על עשותה כן לבית הדין עד המועד האמור, בצירוף אישור מסירה.
הנתבע 2 יגיש כתב הגנה מטעמו תוך 30 יום.
הצדדים יגישו תוך 60 יום רשימת מוסכמות ופלוגתאות במסמך משותף או במסמכים נפרדים.
שאלת ההוצאות תידון בסיום ההליך.

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ג, (14 מרץ 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: ג'מיל והדאן
נתבע: טל דותן
שופט :
עורכי דין: